26 juni 2015

Geen ongewenste verassingen

Over het binnenterrein aan de Huygensstraat 74-80 is jaren veel te doen geweest.

1 juli besluit over binnenterrein

Voor de realisatie van 7 bedrijfsunits aan de Huygensstraat 74-80 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 juli a.s. wordt gevraagd of dit ontwerp vrijgegeven mag worden voor ter inzagelegging.

Samenwerken aan een mooier Hilversum

Wij vinden het belangrijk dat omringende bewoners goed op de hoogte zijn van de plannen en hun rechten kennen. De gemeente moet met haar bewoners samenwerken. Daarom hebben wij de wethouder gevraagd hen te informeren, zodra het plan ter inzage ligt.

Bezwaren? laat het dan weten

Misschien zijn de bewoners wel heel blij dat er eindelijk wat gaat gebeuren. Maar misschien hebben ze toch hun bedenkingen. Juist de periode van ter inzagelegging is voor hen de kans om bezwaren kenbaar te maken.

Vragen aan de wethouder

Beste wethouder Voorink,

Op 11 juni is gesproken over de ontwikkeling van 7 bedrijfsunits aan de Huygensstraat 74-80.

Buurt niet goed op de hoogte
Uit de behandeling van dit onderwerp kwam naar voren dat de buurt niet zo goed op de hoogte is van de plannen die daar spelen. Dit blijkt o.a. uit het ‘informele’ buurtbezoekje van Hilversum 1 waar geen één van de omringende inwoners wist wat er nu speelde.

Communicatie is de sleutel
Ondergetekenden vinden het belangrijk dat er goede afstemming met inwoners is en dat zij niet verrast worden door ongewenste ontwikkelingen. Wat ons betreft is een mededeling in de krant hiervoor onvoldoende. In het verleden was het goed gebruik bij bestemmingsplanwijzigingen omringende inwoners hierover persoonlijk te informeren, zodat zij op de hoogte zijn en eventueel een zienswijze in kunnen dienen. Wij hebben de indruk dat dit goede gebruik bij het huidige college wat aan het verwateren is.

Onze vragen
Graag vragen wij de wethouder het volgende:

  • Is de wethouder ook van mening dat goede communicatie met de inwoners van Hilversum belangrijk is?
  • Worden de omringende inwoners van de Huygensstraat 74-80 nog persoonlijk door de gemeente geïnformeerd als de vergunningsaanvraag ter inzage wordt gelegd?
  • Wil de wethouder bevestigen dat hij deze werkwijze bij elke bestemmingsplanwijziging in de toekomst zal hanteren?

Met vriendelijke groet,
Namens de fracties PvdA, Groenlinks en Hilversum1,

Durk Heidbuurt
Frank Kool
Michiel Eerenberg

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.hilversumbis.nl. Bij de gemeenteraadsvergadering van 1 juli vindt u informatie over het besluit.