17 februari 2015

Weer een slag gewonnen in de strijd tegen uitgaansgeweld

Burgemeester Broertjes kondigde gisteren trots aan dat Hilversum in haar strijd tegen het uitgaansgeweld beeldschermen gaat plaatsen waarop Hilversummers live mee kunnen kijken naar wat er op de Groest plaatsvindt. De PvdA ondersteunt dit idee van harte en moedigt het initiatief dan ook aan. De PvdA denkt dat dit (een kleine) bijdrage is aan het bestrijden van het uitgaansgeweld op de Groest.

Uitgaansgeweld oplossen kent een lange adem

Er is de afgelopen jaren veel gedaan om het uitgaansgeweld in Hilversum terug te dringen. Al enkele jaren geleden pleitte de PvdA voor camera inzet op de Groest en was daarin dan ook initiatiefnemer. De camera’s hangen er en doen hun werk, wat uiteindelijk resulteerde in een hogere pakkans tijdens uitgaansuren. Geconcludeerd kan dus worden dat camera´s een grote bijdrage hebben gehad in het tegengaan van het uitgaansgeweld.

Maar wij zijn er nog niet

Zoals het tussenkopje al aangeeft. Wij zijn er nog niet. Het probleem is nog niet definitief opgelost. Dit vereist niet alleen een scherp oog van de politie, maar ook een scherp oog van omstanders. Indien we met zijn allen mee kunnen helpen aan het signaleren en opsporen van vermeende daders, kunnen deze vermeende daders sneller worden opgespoord. Alles met als doel Hilversum veiliger te maken en geweld te voorkomen. Dat burgers nu live mee kunnen kijken op grote schermen, is wat ons betreft dan ook een zeer goed middel om geweld te voorkomen.

Benieuwd naar de evaluatie

De PvdA stelt dat de beweegredenen om deze beeldschermen te plaatsen een goede gedachte is. Of de uitvoering echter ook goed is, valt nog te bezien. Daarom wacht de PvdA dan ook vol spanning de eerste evaluatieronde af. Wordt vervolgd.