4 januari 2016

Serious Request is het geld niet waard

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees voor”]


Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers.

De stelling: Serious Request is het geld waard

Er is 105 keer gestemd. Bijna 63% is het oneens met de stelling en vindt dat Serious Request het geld niet waard is. De uitslag is als volgt:

  • Helemaal mee eens (14%)
  • Mee eens (15%)
  • Mee eens, noch mee oneens (8%)
  • Mee oneens (21%)
  • Helemaal mee oneens (42%)

Bij de inhoudelijke reacties wordt gewezen op de recent ontstane tegenvaller van € 900.000,- op de begroting van de gemeente. Ook is er onduidelijkheid over wat er met het geld gebeurt wat door Serious Request wordt opgehaald. Toch zijn er ook veel positieve reacties die wijzen op de promotiewaarde als Hilversum Mediastad, de stimulans voor horeca en detailhandel en natuurlijk het goede doel wat je steunt. Alhoewel ook in dit kamp wel geluiden zijn dat het waarschijnlijk wat meer gaat kosten.

Waarom Serious Request wel?

In Heerlen is gebleken dat de kosten mogelijk eerder nog wel het dubbele kunnen worden dan de verwachte € 350.000,-. Het enthousiasme en gemak waarmee dit college haar geld in Serious Request wil stoppen voelt wel wat wrang, met het oog op het cultuurbeleid deze periode. Zo moest Theater Achterom haar activiteiten stopzetten, worstelt het jaarlijks gratis muziekfestival Hilversum Alive al jaren met de begroting, en riep VVD om het bloed van de bestuurders van de Vorstin, omdat ze anderhalf ton te kort komen. De gemeente zou eigenlijk pal moeten staan voor onze eigen cultuur.

Is dit het moment om Hilversum op de kaart te zetten?

Als je je stad op de kaart wil zetten, dan wil je je ook van je beste kant laten zien. Als alles volgens plan verloopt kunnen wij ons verheugen op een nieuw marktplein per 2017. Dit is iets waar we lang op gewacht hebben. Toch is dit misschien nog niet het juiste moment om een feestje te vieren. Het stationsgebied gaat nog opnieuw ingericht worden, de oude Eurobioscoop moet nog gerestaureerd worden. Daarnaast spelen er onzekerheden. De detailhandel staat mogelijk een zware klap te verwachten met het faillissement van V&D. Wat betekent dit voor de leegstand? En wat is de planning van infrastructurele werkzaamheden (HOV)? De bereikbaarheid moet wel goed zijn in deze periode.

Waarvoor zouden we het wel doen?

Je kan je nog afvragen of je dit wil doen om Serious Request te helpen. Het is natuurlijk een nobel streven wat jaarlijks miljoenen weet op te halen voor een goed doel. Én het is ook een leuk evenement. Maar als het niet in Hilversum is, dan wordt het wel ergens anders georganiseerd. Daarom was dit niet doorslaggevend in de overweging. Met het oog op de kosten en de timing van dit feestje lijkt het gewoon onverstandig. In januari zal wethouder Jaeger met een uitgewerkte begroting komen. Dan zal blijken of het college werkelijk verwacht de kosten te beperken tot € 350.000,-. Dat zou al heel wat zijn. Maar ook PvdA Hilversum trekt de conclusie: Serious Request is het geld niet waard. [/responsivevoice]