Laat winkeliers hun eigen openingstijden bepalen

Door Durk Heidbuurt op 9 maart 2018

De discussie rondom de koopzondag leeft, ook in Hilversum. De gemeente heeft afgelopen maand een nieuwe winkeltijdenverordening ter inzage gelegd. Insteek is het aantal koopzondagen in Hilversum vrij te geven. Winkeliers hebben in aanloop naar een nieuwe verordening alvast een voorschot genomen op de uitkomst. Elke zondag zijn de winkels geopend in Hilversum.

De behoefte en noodzaak zijn aanwezig

Er zijn momenten in de week waarop het over het algemeen het beste uitkomt om te winkelen, dat is ’s avonds en in het weekend. Steden in de regio zoals Amsterdam en Amersfoort hebben hun winkels al geopend op zondag. Daarnaast is er ook de concurrentie van webwinkels die 24-7 bereikbaar zijn. Wij willen winkeliers de kans bieden om een antwoord te kunnen geven op deze groeiende concurrentie.

Geen verplichtstelling om op zondag open te zijn

Het kabinet kondigde eind januari aan met wetgeving te komen die regelt dat winkeliers niet gedwongen kunnen worden hun winkel te openen op koopavond of zondag. PvdA Hilversum juicht deze wetgeving toe. De ruimte om je eigen openingstijden te kunnen bepalen betekent ook dat je niet gedwongen mag worden om open te zijn. Recent was al er het voorbeeld van een fietsenwinkel in het Groningse Paddepoel die voor duizenden euro’s boetes kreeg opgelegd van de VvE, omdat zij weigerden hun winkel te openen.

Niet alles hoeft in beton gegoten te zijn

Het is voor bezoekers verwarrend als de ene winkel wel open is en de andere niet. Hoe ga je daarmee om? Geen antwoord op die vraag kan ertoe leiden dat bezoekers juist minder geïnteresseerd zijn om op zondag te komen winkelen. Aan winkeliers ligt de vraag om hier met elkaar overeenstemming over te bereiken. Een ander vraagstuk is hoe je het succes bepaald? Het kan best even duren voordat winkelen op zondag landt in Hilversum. In Amsterdam was het ook niet meteen een doorslaand succes. Maar nu is het niet meer weg te denken.

Durk Heidbuurt

Durk Heidbuurt

Iedereen verdient een zorgeloos bestaan. Waar je naar vermogen bij kan dragen en wordt gewaardeerd om wie jij bent. Waar je je kan ontwikkelen en waar ruimte voor creativiteit is. Daarom zet ik mij in voor betaalbare woningen, zorg in de wijk en goed onderwijs. Het sociaal en cultureel werk heb ik altijd een warm

Meer over Durk Heidbuurt