16 maart 2014

Jacques van Rooijen:”We mogen ook trots zijn op Hilversum!”

‘ We mogen ook trots zijn op Hilversum’ aldus Marc Aijtink voorzitter van het filmtheater in Hilversum. Hij was één van de deelnemers aan de discussie over de Binnenstad van Hilversum. Het was de PvdA’er Jacques van Rooijen, die zeven deskundigen aan tafel zette om hun visie over het centrum van de Mediastad te ventileren. Onder leiding van Marga van Praag en Willem Davids werden meer conclusies getrokken.

Centrumvisie broodnodig

Vriend en vijand roepen het zo langzamerhand van de daken. Er moet een centrumvisie komen. Stadsbouwmeester Chris VanderHeijden waarschuwde voor het fenomeen van centrumvisie als hardnekkig dogma. ‘ Heb oog voor het kleine en verbeter stap voor stap. Hilversum is niet te vangen in één persoonlijkheid. Hilversum is mediastad, maar ook stad in het groen, stad van jonge monumenten en ‘ buitenwijk’  van Amsterdam. Hoe gaan we daar invullen aangeven’, aldus de bouwmeester. Vanuit de zaal benadrukte Iwan Nagel het belang van de historische context. Er zijn al veel te veel mooie gebouwen gesloopt, maar er is nog veel fraaie architectuur. Die moeten we behouden en benadrukken. Laat de gevels in de Kerkstraat  en Leeuwenstraat tot hun recht komen door gevelversiering te minimaliseren. Ook Aijtink wees op de kleine verbeteringen die nodig zijn. Geen containers in het zicht, bloembakken rond het station entree, mooie gezellige horeca pleintjes waar je graag zit en mooie aangeklede etalages en boetiekjes. Geen eenheidsworst van grootwinkel bedrijven.

Veiligheid, meer preventie en betere berichtgeving

De veiligheid in het centrum is aanzienlijk verbeterd. Camera’s, meer surveillance en vooral betere samenwerking tussen horeca en politie hebben daar toe bijgedragen, volgens John Ebbink, districtschef politie. Horecaman Kees Verhoef wees ook op de horeca interventie teams. Ebbink onderstreepte het verschil tussen het veiligheidsgevoel en de werkelijke situatie. Berichten in de krant bepalen voor een belangrijk deel dat veiligheidsgevoel. Gemeenten moeten meer benadrukken wat goed gaat in het centrum en lokale media moeten niet alleen de nadruk leggen op incidenten in het centrum. Het filmtheater krijgt nauwelijks signalen over onveiligheid van de 60.000 bezoekers die het jaarlijks in de avonduren ontvangt.

Ahmed Marcouch, PvdA 2de kamerlid, benadrukte een integrale aanpak. Samenwerking tussen politie, horeca en lokale overheid is niet voldoende. Er moeten ook plekken in de stad zijn die tot verbinding leiden, waar mensen het leuk vinden elkaar te ontmoeten. Als voorbeeld gaf hij Cafezurich aan het Mercator plein. Vooral dit etablissement heeft bijgedragen aan een ander imago van het Mercator plein. De plek is hot en iedereen wil er gezien worden. En er ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de bezoekers zelf. Zij moeten opgevoed worden, aldus Marcouch. En de horeca moet zodanig samenwerken dat verwijdering uit de ene horeca gelegenheid betekent dat zo’n persoon nergens meer binnen komt.

Unaniem waren de deelnemers over het spreiden van horeca over verschillende plekken in het centrum en minder concentratie op De Groest.  En er moet een omslag komen in het beeld dat Hilversummers hebben van hun eigen plaats. De knop moet om. Hilversum is mooi en sommige plekken behoeven verbetering. Deze positieve gedachte kreeg meteen invulling vanuit de zaal. Hilversum is het centrum van Nederland, dicht bij Amsterdam en Utrecht, met prachtige jonge architectuur. Laat dat voor toeristen reden zijn Hilversum als uitvalsbasis te nemen om Nederland te ontdekken.

 

 

Jacques van Rooijen

Raadslid PvdA