10 maart 2016

Hilversum komt met visie op detailhandel

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees voor”]

Daar waar de maand december voor velen een maand van bezinning en rust is, was dat wel anders voor duizenden werknemers in de detailhandel, met het faillissement van de V&D. In februari werd ook bekend dat Perry Sport failliet is. De recente ontwikkelingen binnen de detailhandel doen veel stof opwaaien, maar komen niet onverwacht. V&D kampte bijvoorbeeld vorig jaar al met financieringsproblemen. Deze reuzen zijn echter slechts twee in een lange waslijst van bekende namen die de afgelopen paar jaar failliet zijn gegaan.

Detailhandelsfunctie onder druk

PvdA Hilversum maakt zich ernstig zorgen over deze toenemende trend, die niet op zichzelf staat, maar ook versterkt lijkt te worden naar mate er meer faillissementen volgen. Vele werknemers en zelfstandigen zijn voor hun inkomen afhankelijk van het bestaansrecht van hun winkels. Ook blijft het centrum de belangrijkste ontmoetings- en verblijfsplaats voor Hilversummers. Daar waar de waarde van de centrumfunctie niet ter discussie staat, staat deze toch onder druk.

Aandacht voor ontwikkelingen

De weg naar een oplossing begint met erkenning van een probleem. Want een probleem is er! Hoopvolle woorden over kansen, innovaties en nieuwe mixvormen weten de aandacht hiervoor niet meer te sussen in het licht van alle ontwikkelingen die plaatsvinden. Daarom heeft PvdA Hilversum hier in januari al vragen over gesteld aan het college. Hoofdvraag was of wij niet eens fundamenteel anders moeten gaan kijken naar de rol en functie van de detailhandel en het centrum?

Er wordt al veel gedaan, maar niet genoeg

De gemeente neemt al een aantal grote stappen in de beleving van het centrum door de centrumvisie. De komende jaren worden grote plannen gerealiseerd, zoals de aanpak van het marktplein en het stationsgebied. Belangrijke ontwikkelingen die de aantrekkelijkheid van het centrum vergroten, maar nog wel erg gericht op de ruimtelijke inrichting. En hoewel een aantrekkelijk gezicht een basisvoorwaarde is voor bezoekers om niet weg te blijven, vrezen wij dat het nog niet voldoende is om ook meer bezoekers naar het centrum te trekken.

Wat kunnen we nog meer doen?

Gisteren kondigde wethouder Jaeger aan dat er een visie op de Detailhandel wordt ontwikkeld. Een visie op het aanbod van het centrum is een goede aanvulling op de onlangs vastgestelde centrumvisie. Wel hebben wij er voor gepleit deze visie breder te trekken dan alleen de detailhandel, maar te kijken naar het totale aanbod van het centrum. Wij zijn van mening dat o.a. de combinatie van cultuur, horeca en detailhandel de sleutel tot een oplossing kan zijn. PvdA Hilversum is erg verheugd dat het college de handschoen op heeft gepakt.