16 april 2017

Geef inspraak tweerichtingsverkeer Koninginneweg een kans

De gemeente wil het Stationsgebied aanpakken. Een van de doelen die de gemeente met het project Stationsgebied wil bereiken is een verbeterde doorstroming op de centrumring en de bereikbaarheid van het centrum. Daartoe wil ze de Schapenkamp tweerichtingsverkeer maken, de Stationsstraat autoluw inrichten met als gevolg dat er tussen de Vorstin en het Stationsplein een tweerichtingsverbinding zal komen (De Koninginneweg).

Hoop op inspraak een illusie

De afgelopen periode organiseerde de gemeente meerdere bijeenkomsten om over de plannen te spreken. Teleurgesteld hebben bewoners en belanghebbenden moeten ervaren dat inspraak maar beperkt mogelijk is. Plannen moeten aan de uitgangspunten voldoen, de Koninginneweg moet tweerichtingsverkeer worden. Of ze compenseren onvoldoende voor de nadelige effecten van de uitgangspunten, het toevoegen van tweerichtingsverkeer op de Schapenkamp moet worden gecompenseerd door de Stationsstraat vrijwel autovrij te maken. Daarmee lijkt de gemeente naar haar eigen oplossing toe te schrijven. De bewoners zijn wel uitgenodigd deel te nemen in een klankbordgroep. Maar pas nadat de plannen zijn goedgekeurd. Dit is typerend voor het verloop van het gehele proces.

Bewoners spraken zich uit in de commissie

Afgelopen woensdag was er een hoorzitting tijdens de commissie Ruimte waarin belanghebbenden in konden spreken op het stedenbouwkundig plan. Het mag duidelijk zijn dat er veel bewoners van de Koninginneweg aanwezig waren om hun zorgen uit te spreken. De toename van drukte van het autoverkeer en daarmee geluidoverlast en luchtvervuiling, de beperkte ruimte die er over blijft voor overig verkeer in de straat en de afname van de leefbaarheid in de straat. Nee, voor de bewoners van de Koninginneweg is dit niet een gewenste ontwikkeling.

Een opvallende bijdrage van ondernemers

Een betere bereikbaarheid en doorstroming van het centrum staat voorop bij ondernemers. Geen van hen sprak echter uit dat tweerichtingsverkeer op de Koninginneweg hiervoor de juiste oplossing is. Eén van de insprekers stelde zelfs als alternatief voor om de overgang tussen de Groest en het Marktplein te ondertunnelen. Ook vinden zij dat er draagvlak moet zijn onder hun collega’s aan de Koninginneweg als er voor die oplossing wordt gekozen.

Inspraak is lastig als de oplossing al in beton gegoten is

Eerst de Emmastraat, nu de Koninginneweg. De gemeente blijft dezelfde fout maken door de oplossing als uitgangspunt te nemen in plaats van de gewenste situatie, namelijk een betere doorstroming in het centrum. Zelfs nu het erop lijkt dat de oplossing om de Koninginneweg tweerichtingsverkeer te maken niet eens goed is. Op deze manier sta je 1-0 achter om draagvlak te krijgen onder de bewoners. Zij willen graag meedenken hoe ze kunnen helpen een probleem op te lossen. Maar neem ze dan serieus en geef ze een kans.