11 maart 2017

Een centrum waar je graag komt

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers, met de vraag wat er met het stationsgebied moet gebeuren.

De stelling: Het stationsplein moet een recreatief gebied met ruimte voor groen en cultuur worden

Er is 110 keer gestemd. De uitslag is als volgt:

  • Helemaal mee eens (66%)
  • Mee eens (12%)
  • Mee eens, noch mee oneens (7%)
  • Mee oneens (8%)
  • Helemaal mee oneens (6%)

De roep om groen weerklinkt duidelijk

Een overweldigende meerderheid is het eens met de stelling. Over het algemeen is er overeenstemming dat de toevoeging van detailhandel op deze locatie niet zoveel toevoegt. Culturele elementen zoals een museum of een ijsbaan worden gewaardeerd. Ook horeca doet het goed. Maar geen van deze elementen haalt het bij de roep om meer groen.

Hoe maken we het stationsplein nu echt aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers?

Wil je alleen het aanzicht van het stationsgebied wat opknappen? Of wil je er echt een gebied van maken waar mensen graag naartoe gaan? De wil om wat te doen met het stationsgebied is er, maar de uitvoering heeft creativiteit en inzicht in de behoeftes van potentiële bezoekers nodig. Zoals één van onze deelnemers goed verwoordt:, ‘De uitvoering wat betreft de manier hoe mensen interactie zouden moeten/kunnen hebben met de omgeving slaan ze over! Een mooi plekje om te zitten, wat groen hier en daar… Het heeft nooit de uitstraling van een “Mediastad” waar politiek Hilversum zo naar verlangt.’