9 januari 2017

All-in met een zwakke hand op het stationsgebied

Eén van de meest beeldbepalende gebieden van Hilversum is het stationsgebied. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen hieromtrent geweest. Tot op heden heeft dat echter nog niet tot het mooie karakteristieke gebied geleid wat men voor ogen had. Het gebied is onvoldoende in haar samenhang ontwikkelt. Een grote lege vlakte, een busplein wat er wat onhandig in is gepast, rommelig ogende gevels en geen duidelijke entree naar het centrum. Te midden van dit beeld, staat prominent het al jaren leegstaande en verwaarloosde GAK-kantoor. Het is een treurig beeld wat ik hier neerzet en het is maar de vraag of het echt zo erg is. Maar toch is het een beeld waarin velen zich, in elk geval deels, zullen herkennen.

De visie van de gemeente op het stationsgebied

De wens en drive om wat aan het stationsgebied te doen is aanwezig. Het stationsgebied is een belangrijke entree van de stad en sterk verbonden met de beleving van het hele centrumgebied. Vanuit een ieder zijn visie zijn er ook mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het stationsgebied te vergroten. Maar voor wie die je dat? En wat moet je dan doen? Op 14 december heeft de gemeenteraad een visie op het stationsgebied vastgesteld. Een visie die tot stand is gekomen zonder overleg met de omgeving. Een greep uit de ontwikkelingen die plaatsvinden:

  • Verleggen van de ring centrum om het Marktplein, zonder oplossing voor de kleine spoorbomen.
  • tweerichtingsverkeer op de Schapenkamp/Koninginneweg.
  • Ontwikkeling combinatie wonen/detailhandel op de locatie van het Gak-kantoor en het daarnaast liggende vrije veld, sloop van het GAK-kantoor.
  • Ondertunneling van de Schapenkamp, zodat er een voetgangersviaduct naar het centrum ontstaat.

Bouw niet alles vol met blokkendozen

Juist door het centrum aantrekkelijk te maken om te zijn, maak je het interessant om er naar toe te gaan. Het stationsgebied is één van de weinig open ruimtes die wij nog hebben. Maak hier dan iets aantrekkelijks van zoals een open verblijfsgebied, met veel ruimte voor natuur en cultuur. Het toevoegen van detailhandel is eigenlijk onbegrijpelijk, gezien de toename van de leegstand. Zit Hilversum te wachten op nog meer standaard franchises? Het is overigens niet te verwachten dat er veel nieuwe winkels bij zullen komen. Deze zullen zich verplaatsen vanuit het centrum naar het nieuwe gebied, met als gevolg nog meer leegstand in de kern en de aanloopstraten.

Minder asfalt en meer rust

Het verbeteren van doorstroming van auto’s en meer asfalt is nou niet bepaald een innovatief en duurzame ambitie. Past dit nog wel bij de 21e eeuw? We zouden toch juist minder auto’s in het centrum moeten hebben? Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en goede OV-voorzieningen! Gezien de omvang van de ontwikkelingen zal er ook wel wat tijd overheen zal gaan, voordat alles gerealiseerd is. Een tijd waarin het stationsgebied flink op de schop zal gaan, met alle bereikbaarheidsproblemen en overlast die dit met zich meebrengt. Hilversum heeft de afgelopen jaren voldoende op de kop gestaan met alle verkeerswerkzaamheden. ‘Hilversummers verdienen rust’, riepen wij al in ons verkiezingsprogramma!

Wordt het stationsgebied het failliet van Hilversum?

Met een totale investeringsprijs van € 45.000.000,00 (lees:45 miljoen euro) zal de gemeente Hilversum de komende jaren zo’n grote schuld ontwikkelen, dat zij op de rand van de financiële afgrond komt te staan. Dat is onder het voorbehoud dat de begrote kosten inderdaad beperkt blijven tot dit bedrag. Het is niet ongebruikelijk dat er nog wat bij moet bij dit soort grote projecten. Ook zijn er nog geen partners aan boord gehaald zoals NS, Pro-Rail en vastgoedontwikkelaars. Hierdoor staat de gemeente Hilversum er alleen voor in haar ambities. Het is pijnlijk aan te moeten zien hoe toekomstige colleges met deze erfenis worden belast en alle ruimte om nog iets aan beleid op andere gebieden te doen, zoals zorg, werk en cultuur weg wordt genomen.

Het is af en toe net een kansspel

Het is moeilijk om vooraf alles te overzien en in te schatten of de inzet zich zal uitbetalen. Daarbij is het ook belangrijk om je niet door je emoties te laten leiden. Wat dat betreft lijken dit soort ingewikkelde investeringsbesluiten soms net op een kansspel als poker. Maar zelfs bij een kansspel kan je vooraf een afweging maken of jouw inzet kans maakt en leidt tot een grote of een kleine pot. En door je goed voor te bereiden kan je deze afweging nog beter maken. Die mogelijkheid heeft dit college ook gehad door vooraf goed met alle belanghebbenden af te stemmen en in kaart te brengen wat al deze investeringen nu eigenlijk opleveren en wie daar nu werkelijk baat bij heeft. Het lijkt echter alsof dit college en de coalitie teveel geloven in de kaarten die zij op hand hebben. Om te zorgen dat dit plan doorgang vindt zijn zij koste wat kost bereid hier op in te zetten. En dus gaan zij all-in met een zwakke hand op een kleine pot.