Door Joop Lahaise op 23 mei 2023

Vrolik duurt het langst

Bestuur, leraren en ouders van basisschool Vila Vrolik hadden begin mei raadsleden uitgenodigd om zelf eens te komen kijken. Het was niet de eerste keer dat deze school in de nieuwe wijk Anna’s Hoeve bij de raad aan de bel trok. Spiksplinternieuw en nu al te klein. Ondanks toezeggingen nog steeds geen duidelijkheid over de noodzakelijke uitbreiding, zelfs niet over tijdelijke noodlokalen. Maar er gloort hoop na een unaniem aangenomen motie in de raad van 17 mei.

Maar liefst zes lokalen komt de school tekort. En geloof het of niet, de basisschool heeft niet eens een gymzaal. Kinderen moeten naar sporthal de Lieberg, een fikse wandeling die dus van de lestijd af gaat. Zelfs coalitiepartijen GroenLinks en Hart voor Hilversum (HvH) vonden het niet comme il faut. Fractievoorzitter Marleen Remmers van GroenLinks gaf ruimhartig gehoor aan de dringende oproep van vooral PvdA en SP om wethouder Karin van Gunnik per motie aan te sporen om nu toch echt te gaan leveren, na toezeggingen in de Gooi en Eembode. Ter ondersteuning had ik als medeondertekenaar van de motie de volgende toespraak voorbereid, deels uitgesproken:

‘Je plant een nieuwbouwwijk voor 600 gezinnen, tegen een bestaande wijk die zich aan het verjongen is, mede dankzij de uitverkoop van sociale huurwoningen. Straks komen daar nog eens 250 woningen op het naburige Philipsterrein bij… en oh ja, ook nog eens minimaal 1.400 nieuwe woningen in 1221. Bij elkaar vet meer dan 2.000 gezinnen, na aftrek van wat alleenstaanden. 

De vraag is of onze planners zijn uitgegaan van de één kind-politiek van wijlen partijleider Mao Zedong. De spiksplinternieuwe basisschool met kinderopvang op Anna’s Hoeve biedt namelijk ruimte voor slechts 300 kinderen. Doet denken aan het wensdenken waarmee autoloze wijken worden bedacht, alleen gaat het hier niet om blik maar om kinderen, om onze toekomst.

Het noodverband bestaat uit zes lokalen voor 150 leerlingen, aan de overkant van Villa Vrolik of – slimmer, want daar zijn leegstaande klaslokalen – in het Philipscomplex. Dat had allang klaar moeten zijn, en als we de wethouder mogen geloven is het ook al geregeld. Maar de realiteit blijkt weerbarstig. De PvdA zegt: kom op met die lokalen! Ze kunnen én moeten voor het begin van het nieuwe schooljaar zijn gerealiseerd. Voor minder doen we het niet. En dan als de bliksem door met de definitieve uitbreiding, mét of zonder enthousiaste instemming van de Welstandscommissie.

De door HvH en GroenLinks opgestelde motie die wij mee indienen heet: ’Daar word je weer vrolijk van’. Eerlijk gezegd worden wij niet vrolijk van het heen weer kaatsen van verantwoordelijkheid, slechte planologie, vertraging, vage beloftes en van kinderen in te krappe ruimtes. Evenmin worden we vrolijk van kinderen die half Oost door moeten banjeren om bij een gymzaaltje te komen. Maar laten we die even parkeren voor volgende maand. Want ook die gymzaal of sporthal willen we geregeld zien. We hebben al een titel: ‘Vrolik duurt het langst’.’

Onderwijspartij

Gelijke kansen voor iedereen en goed onderwijs zijn voor de PvdA synoniem. Maar het is toch vooral D66 dat zich graag als onderwijspartij profileert. Ik was dan ook enigszins verbaasd over de vinnige reactie vanuit de D66-bankjes, waarmee mijn toespraak werd onderbroken. “Hoezo te weinig scholen? Wist ik wel hoeveel basisscholen er in Oost zijn?” Nee, dat kon ik zo een, twee, drie niet opdreunen. Want waar leg je de grens? In dit deel van Oost heb je de Lorentzschool, de Nassauschool, de Wilgetoren en de internationale ‘primary school’ Mondrian… moet je die ook meetellen? Oh ja, en natuurlijk Avonturijn, maar dat is al flink stuk uit de buurt van Villa Vrolik.

Wat wilde D66 nou eigenlijk beweren? Dat er plek zat is op scholen in dit deel van Oost? De PvdA is het daar niet mee eens. Anna’s Hoeve telt 600 woningen, het aangrenzende Philipscomplex voegt daar straks 250 aan toe. En in postcodegebied 1221 alleen al is voorzien in minimaal 1.400 extra woningen. Tel maar op. Het gaat hier trouwens over een buurtcombinatie van nu al zo’n 20.000 inwoners. En reken maar niet dat in die woningen alleen kinderloze alleenstaanden komen te wonen. Plannen is vooruitzien, ook als om onderwijs gaat. Als er genoeg plek was voor basisschoolkinderen, dan had Villa Vrolik niet bij ons aan de bel hoeven trekken.

Woningen bouwen is prima, maar daar horen dus voorzieningen bij zoals scholen en huisartspraktijken. Dat de motie om nu snel aan de noodlokalen en uitbreiding van Villa Vrolik te werken unaniem is aangenomen stemt ons vrolijk, maar daarmee de kous nog niet af. Om te beginnen nu nog een sporthal/gymzaal. En dan s.v.p. geen loze beloftes want eerlijk duur het langst.

 

Joop Lahaise

Joop Lahaise

In Hilversum telt iedereen mee. Wie niet zelf een inkomen kan vergaren, hoeft geen armoede te lijden. In mijn Hilversum is iedereen zeker van een menswaardig bestaan en hoeft niemand naar de voedselbank. De gemeente zet actief in op het bestrijden van armoede, schuldhulp en het begeleiden van wie dat nodig heeft naar passend werk,

Meer over Joop Lahaise