6 januari 2015

In twee weken 300 handtekeningen tegen wegverlegging Anna’s Hoeve

De buurtbewoners rondom Anna’s Hoeve hebben in twee weken tijd ruim 300 handtekeningen opgehaald tegen de wegverlegging bij Anna’s Hoeve. De PvdA steunt deze buurtbewoners in hun moeilijke en barre strijd tegen de gemeente Hilversum om de wegverlegging in het natuurpark Anna’s Hoeve tegen te gaan. Wat natuurlijk echt niet kan, is dat de buurtbewoners pas heel recent van deze plannen hebben vernomen. Van een normale inspraakprocedure is helemaal geen sprake!

 

Verklaring van de buurtbewoners:

Twee weken geleden werd ons bekend dat de verlegging van de Weg over Anna`s Hoeve op de politieke agenda van Hilversum staat. Wethouder Voorink (VVD)) wil dat het plan op 7 januari de goedkeuring van de gemeenteraad krijgt. Als het doorgaat komt een nieuwe drukke weg vlak langs de bestaande huizen aan de Anthony Fokkerweg en pal naast de mooie speelstrook!

 

Aanleg van de weg betekent dat de woonkwaliteit op dat deel van de Anthony Fokkerweg sterk zal verslechteren. De speelstrook zal geen veilige en schone speel- en zitplek meer zijn voor jong en oud.

Deze verslechtering kan in de loop der jaren leiden tot verloedering van de leefomgeving. Wij als bewoners hebben daarom de afgelopen twee weken actie gevoerd door middel van een petitie tegen deze plannen. Het resultaat is dat er op dit moment, ondanks de korte periode en feestdagen, 300 handtekeningen zijn verzameld.
Uit de vele reacties blijkt dat vrijwel niemand wist wat dit plan inhoudt. Directe voorlichting aan de omwonenden over alle plannen is er niet geweest. Wat de gevolgen van de aanleg van de nieuwe weg zijn is onbekend. Onderzoeken zijn niet uitgevoerd. Men heeft gehoord van een vaag HOV plan, dat al jaren loopt, maar een nieuwe weg over of langs de speelstrook? Is dit zomaar mogelijk? Is het niet wettelijk bepaald dat omwonenden eerst uitvoerig worden ingelicht en gehoord? Hoezo democratie?

Wij als eigenaren zien ons huis een stuk in waarde dalen. Bij wie kunnen we de planschade straks neerleggen? Ook de verkoopwaarde van andere woonruimtes zal hierdoor beïnvloed worden. Wij vragen de gemeenteraad nu geen besluit te nemen om deze weg aan te leggen en vragen om een juiste voorlichting en overleg met de bewoners. Zo’n overleg moet bij voorkeur niet gehouden worden in het gemeentehuis, maar in de buurt van de bewoners. Dat is voor hen een vertrouwde omgeving. Wij voelen ons daarbij ook gesteund door de Vereniging tot Behoud van Anna`s Hoeve en door politieke partijen in Hilversum die de petitie tekenden.   Woensdagmiddag 7 januari om 14:00 uur zal de petitie met alle 300 handtekeningen aangeboden worden aan de wethouder Voorink in het gemeentehuis van Hilversum. Een ieder die voor een gezonde leefomgeving is en tegen deze weg is van harte welkom om hem aan te bieden.