26 juni 2014

Wethouder Voorink zegt actie toe bij Diependaalselaan, nav vragen PvdA

VerkeerHet is overduidelijk, wethouder Floris Voorink (VVD), is de wethouder met een vliegende start in het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Hilversum. Gisterenavond zegde de wethouder maatregelen toe op de Diependaalselaan. Bewoners ondervinden al jarenlang verkeersoverlast van de ruim 35.000 passerende auto’s en vrachtwagens per etmaal

Vrachtwagenverbod en luchtkwaliteit

Nadat de PvdA enkele weken geleden al bij het college van burgemeester en wethouders vroeg wanneer het jarenlang beloofde vrachtwagenverbod wordt ingevoerd, diende wij gisteren ook samen met Hart voor Hilversum een amendement in om de luchtkwaliteit te meten. Inmiddels heeft wethouder Voorink beloofd om na te gaan waar het vrachtwagenverbod blijft steken in de ambtelijke molen en is hij ook direct in gesprek gegaan met de bewoners van de Diependaalselaan over te nemen maatregelen. Wethouder Voorink zegde toe, dat dit diverse maatregelen kunnen zijn en hij komt hier nog op terug bij de gemeenteraad. Een dergelijke constructieve houding van de wethouder belonen wij als PvdA altijd en daarom was het amendement niet nodig! Wij wachten nu eerst de noeste arbeid van wethouder Voorink af, die duidelijk aan kop ligt in het wethouderspeleton!

 

Amendement “Luchtkwaliteitmeter op de Diependaalselaan”     A14/07

De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, Overwegende:
–       Dat de vervanging van het Luchtmeetnet op de Johannes Geradtslaan 100.000 euro kost (hetgeen overigens niet door gaat)

–       Dat er behoefte is aan luchtkwaliteitsmetingen op de Diependaalselaan

–       Dat zo’n luchtkwaliteitsmeter mogelijk mobiel ingericht kan worden, zodat later andere straten gemeten kunnen worden.

–       Dat het college 100.000 euro op stelpost zet voor een Dashboard Binnenstad

–       Dat het college nog moet beslissen of ze wel verder wil met het Dashboard Binnenstad

Besluit:

–       De 100.000 euro voor het Dashboard Binnenstad te laten vervallen en dit bedrag te besteden aan de aanschaf van een luchtkwaliteitsmeter op de Diependaalselaan, liefst een mobiele variant.

 

En gaat over tot de orde van de dag,
 

 

 

Karin Walters                                                   Hans Haselager

Hart voor Hilversum.                                        PvdA