12 februari 2015

Wethouder beloofd dat leegstand Clemenskerk zeer snel verleden tijd is!

De Clemenskerk, de monumentale kerk langs de Bosdrift, welke zo mooi gerestaureerd is, staat al ruim een jaar leeg. Heel erg zonde vindt de PvdA. Dat gegeven moet volgens wethouder van Vroonhoven (CDA) snel verleden tijd zijn. Voor de Clemenskerk is sinds kort een positief welstandsadvies afgegeven voor de toegang bij de achtergevel en hierdoor kan Vintage alsnog haar winkel starten in de kerk

We hebben niets aan leegstaande monumenten

Natuurlijk zijn we als PvdA blij met de invulling met de kerk. Of Vintage een juiste keuze is, moet de toekomst uitwijzen. Wij hadden liever een invulling die meer een positief advies had gekregen van de bewoners in de buurt en vrienden van de Clemenskerk, maar goed, alles beter als deze leegstand. De PvdA hoopt dat de beloften van de wethouder zeer snel nagekomen worden!

Vragen in de Commissie Ruimte:

Staat de Clemenskerk nog leeg?

Geachte mevrouw van Vroonhoven,

Zeer recent is de Clemenskerk renoveert, fantastisch natuurlijk! Ook zijn er in vooral de vorige raadsperiode heel veel discussies gevoerd en vragen gesteld door de gemeenteraad over de Clemenskerk, ook door de PvdA fractie. Zelfs zo veel, dat onze burgemeester er soms tureluurs van werd.

Daarom zijn we nu bezorgd, er bereiken ons berichten dat de clemenskerk nog leeg staat. Wij, de PvdA fractie, leden en sympathisanten hebben navraag gedaan naar deze berichten, maar wij kregen geen antwoord of nietszeggende retourmails. Daarom wenden wij ons tot u, de wethouder

Het is het licht van de vele euro’s die gestoken zijn in de renovatie, natuurlijk  heel erg zonde, als dit monument geen invulling krijgt. Ook is de raad uitgebreid ingelicht over een eventuele invulling, inclusief een exploitant, zijnde een winkel in tweede hands artikelen.

Onze vragen zijn dan ook als volgt:

  1. klopt het dat de clemenskerk nog leeft staat?
  2. Zo ja, waarom is dat, zeker gezien de geschetste voorgeschiedenis?
  3. Zo nee, wanneer is dan de opening van de exploitant?
  4. Waaorm is er nog niet met de gemeenteraad gecommuniceerd, zeker gezien de uitgebreide dialoog met de gemeenteraad omtrent renovatie en invulling van de clemenskerk?
  5. Indien er nog geen bestemming is voor de kerk, wat gaat de wethouder dan doen om dit te laten gebeuren?
  6. Wordt de gemeenteraad nu wel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?

Altijd rekenend op een constructief antwoord,

Met vriendelijke groet,

Hans Haselager