13 januari 2014

Wat is de wens van de inwoners van Hilversum?

wensbox2014 is begonnen, een nieuw jaar. Welke wensen hebben inwoners van Hilversum voor het komende jaar voor Hilversum? De PvdA gaat in gesprek met de Hilversummers bij u in de straat en wijk om hierover te praten. Na twee zaterdagen is dit nu al een groot succes! 

Kerkelanden

Op 28 december 2013 hebben wij met ons enthousiaste team in het winkelcentrum van Kerkelanden aan winkelende Hilversummers gevraagd: Wat is uw wens voor Hilversum in 2014. Wij hebben ruim 60 mensen gesproken. Gevarieerde wensen en een aantal wensen kwamen veelvuldig terug. De meeste wensen gingen over veiligheid, in het uitgaansleven, maar ook in de wijk. Gevolgd door wensen over de zorg, mensen willen graag dat de zorg goed geregeld blijft. Er is bij sommige ouderen onrust over de thuiszorg. Wensen over het verkeer kwamen op de derde plaats, de inwoners van Hilversum zouden graag meer tweerichtingsverkeer willen en ook een betere doorstroom werd genoemd. Een aantal oudere inwoners gaf aan dat het in Hilversum met een scootmobiel of rollator het op sommige plekken ontoegankelijk is of soms zelfs onveilig.

Seinhorst

Op 4 januari stonden we bij het winkelcentrum Seinhorst. Een stuk frisser buiten, niettemin hebben wij hier ook weer met ruim 60 mensen mooie gesprekken gevoerd over uiteenlopende wensen. Opvallend is dat de top drie van meest voorkomende wensen, weliswaar in een andere volgorde dan Kerkelanden, nagenoeg hetzelfde is. Wensen over verkeer kwamen het meeste voor, waarbij veiligheid voor fietsers vaak genoemd werd. Daarna werd vooral veiligheid in het centrum genoemd en op de derde plaats werd ook in de Seinhorst de wens uitgesproken dat de zorg in Hilversum goed geregeld moet worden.

Wat gaan wij doen met deze wensen

Wij gaan door met het inventariseren van wensen. Aanstaande zaterdag 18 januari zijn wij te vinden in Hilversum Noord. Onlangs hebben wij ons best gedaan om een mooi partijprogramma voor de periode 2014-2018 te maken. Belangrijk vinden wij als Partij van de Arbeid dat ons programma aansluit bij de wensen van de inwoners van Hilversum. Alle mensen die contactgegevens hebben achter gelaten zullen wij benaderen en informeren hoe wij aan de slag gaan met de wensen die wij hebben gekregen.

Iedereen telt mee

De Partij van de Arbeid zit in het dagelijks bestuur van Hilversum, wij nemen verantwoordelijkheid, door mee te doen kunnen wij invloed uitoefenen. Ons bestuur kenmerkt zich door vanaf de straat, de buurt en de wijk de politieke punten in te brengen. Want juist in moeilijke tijden is het belangrijk dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten; juist dan moeten we zorgen dat iedereen mee kan doen. En dat kunnen we niet alleen, daar hebben we iedereen bij nodig!

Nelleke Degenhart