5 januari 2013

Was de ommekeer van Oud en Nieuw een paar dagen geleden?

Jarenlang leek Oud en Nieuw wel op een jaarlijks terugkerende Hilversumse burgeroorlog. Onze mooie gemeente leek wel steevast een paar dagen in de staat van beleg: bushokjes werden gesloopt, elk verkeersbord leek een slachtoffer van zinloos vandalisme. Ook de ontoelaatbare zogenaamde vreugdevuurtjes waren een bron van onveiligheid. Jarenlang heeft de PvdA gepleit voor maatregelen van de gemeente Hilversum. Het kon zo niet langer en daarom lijkt de afgelopen Oud en Nieuw in Hilversum een kentering te hebben gegeven, er zijn positieve verbeteringen die hoop geven voor de toekomst!

Een compliment voor onze burgemeester Broertjes

Allereerst wil ik starten met een compliment aan onze burgemeester, de heer Broertjes. Hij heeft zich zeer actief ingezet op maatregelen, op het niet meer gedogen van zaken die niet kunnen. Exit de vreugdevuren, exit agressie tegen onze hulpverleners, exit vandalisme en exit gevaarlijk en illegaal vuurwerk. Hier zijn en waren de maatregelen op gericht. Natuurlijk, nog niet alles is gelukt; een slagerij werd slachtoffer van een vuurwerkbom, een auto van een bewoner in de villawijk de Parken ook, een ruit in Hilversum Noord sneuvelde en een Connexion bus kreeg ook vuurwerk door de voorruit. Het werk is dus pas gestart en moet in de ogen van de Partij van de Arbeid worden voortgezet, maar de ommekeer was er, de negatieve neerwaartse “laat maar waaien” spiraal is gestuit en daar gaat het om. Dat we laten zien dat alertheid en het nemen van maatregelen in het kader van een veilig Hilversum er wel toe doen, dat de overheid samen met de Hilversummers kan werken aan een veiliger Hilversum, want daar gaat het om!

De burgemeester schreef in het kader van de vernieuwde aanpak voor Oud en Nieuw ook een brief aan de gemeenteraad:

Beste raadsleden,

Allereerst een gelukkig en veilig 2013! Ik ben blij dat de jaarwisseling zonder grote ordeverstoringen is verlopen. Voor het eerst sinds decennia waren er geen gevaarlijke openbare branden meer in de buurten en wijken van Hilversum. Mijn dank gaat uit naar de bewoners die het nieuwe beleid hebben ondersteund en er mede voor hebben gezorgd dat het hierdoor veilig en feestelijk bleef. Ik ben dankbaar voor de goede inzet van de politie, brandweer, meldkamer, GAD, gemeenteambtenaren, toezichthouders, ambulancedienst, beveiligers, Versa Welzijn en andere overheidsdiensten en instanties. De samenwerking met de horeca en andere ondernemers verdient een pluim. Tenslotte dank aan alle jongeren die zich hebben ingezet voor een gezellige jaarwisseling, in het bijzonder de Jongerenraad, de Jongerenambassadeurs en Stichting Jong Gooiland.

Ruim vijfhonderd Hilversummers kwamen tijdens de jaarwisseling naar de vuurwerkshow op het marktterrein om de jaarwisseling te vieren. Het was de eerste keer dat we zo´n vuurwerkshow organiseerden. Ondanks de regen was het een prachtige vuurwerkshow. Ik vond het erg leuk om samen met inwoners van Hilversum op deze manier het nieuwe jaar in te luiden. Bij de vuurwerkshow heerste een opgewekte sfeer. Wat mij betreft is dit de start van een mooie nieuwe traditie. Helaas waren er ondanks alle inspanningen wel een aantal gevallen van zinloze vernielingen en geweld. Binnenkort wordt de jaarwisseling formeel en integraal geëvalueerd en krijgt u een overzicht van de voorvallen, gemaakte kosten en schade aan gemeentelijke eigendommen.

Strafrechtelijke onderzoeken 2012
De jaarwisseling is een mooie gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. Vorig jaar zijn er diverse keren kamervragen gesteld over de veiligheid in Hilversum. In november heb ik daarover een ambtsbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie gestuurd. Aanleiding voor deze kamervragen waren de krantenartikelen over de vermeende aanranding op het Wegaplein en de vermeende mishandeling op de Mies Bouwmanboulevard. Vrijwel direct na publicatie van de krantenberichten kreeg de gemeente allerlei boze reacties binnen, waarbij we goed de verontwaardiging begrepen. De roep om harde actie heeft echter de zorgvuldigheid en waarheidsvinding geen goed gedaan. Dit is schadelijk geweest voor de personen die aangifte hebben gedaan, de verdachten en voor het imago van Hilversum. Achteraf blijken deze twee beeldbepalende voorvallen van alle kanten te rammelen. Zo heeft het Openbaar Ministerie besloten een onderzoek in te stellen naar een mogelijk valse aangifte gedaan door de man die beweerde door vijf Marokkaanse jongens te zijn mishandeld en beroofd op de Mies Bouwmanboulevard. Daarnaast is de vermeende aanranding en mishandeling op het Wegaplein geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Zie verder onderstaande linkjes naar de persberichten van het OM. 

Ik vertrouw op een positief nieuw jaar waarin we verder onze kansen benutten. Hilversum is een stad met een veelzijdig samengestelde bevolking, vol leven, stijl en kwaliteit, met goede voorzieningen en een aantrekkelijk woonklimaat.

Met vriendelijke groet,
P.I. Broertjes.

====================================================

Persberichten OM

http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@160120/sepot-vermeende/
http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@160136/onderzoek-mogelijk/