25 juni 2015

Waar laten de bewoners van de Taludweg hun auto?

De PvdA fractie heeft schriftelijke vragen artikel 41 gesteld rond de huidige parkeerdiscussie aan de Taludweg. Bewoners zien met angst en beven de toekomst toegemoet, als hun door de gemeente Hilversum verboden wordt om op de zandstrook hun auto te parkeren. Het alternatief? De achterliggende straten in de bloemenbuurt worden volgeparkeerd, geen aanvaardbaar alternatief natuurlijk! Reden des te meer om vragen te stellen

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

Geachte college van burgemeester en wethouders,

 

Onder de bewoners van de Taludweg is er met grote schrik gereageerd op de laatste berichten over het niet meer toestaan van het parkeren van hun auto’s op de zandstrook langs de Taludweg. Inmiddels heeft de PvdA ook een bezoek gebracht aan de bewoners van de Taludweg. De bewoners zijn heel erg bang dat er onomkeerbare stappen worden gezet in de parkeerdiscussie rond het parkeren van hun auto’s op de zandstrook aan de taludweg. Reden voor de PvdA fractie om schriftelijke vragen artikel 41 te stellen.

 

Natuurlijk leven wij in het volle besef dat het bestemmingsplan een andere bestemming als parkeren aan de zandstrook geeft, tevens zien wij ook wel dat er niet alleen buurtbewoners parkeren op de zandstrook. Echter indien de zandstrook niet meer gebruikt mag worden voor het parkeren van de auto’s, zijn de alternatieven voor parkeren de zijstraten van de Taludweg, zoals de Hyacintenlaan in de Bloemenbuurt. Dit zijn straten die al overvol staan met auto’s van de buurtbewoners. Het voor de deur zetten bij deze bewoners van de auto’s van de bewoners van de Taludweg leidt tot onaangename overbelasting van deze zijstraten. Ook wijzen de bewoners ons erop, dat diverse bewoners niet alleen maar overlast van de zandstrook ervaren, maar dat deze zandstrook bittere noodzaak is om hun auto’s op een veilige en normale wijze te parkeren.

 

Inmiddels hebben de buurtbewoners diverse gesprekken gevoerd met de wethouder, de Heer Voorink. Dit heeft nog niet tot een bevredigd resultaat geleid. Ook hebben de buurtbewoners begrepen dat de wethouder per 01 September de strook wil afsluiten voor auto’s, een datum die heel snel dichterbij komt en natuurlijk bij gebrek aan werkbare alternatieven, als een “zwaard van Damocles” boven de parkeerdiscussie op de Taludweg hangt.

 

Tevens vindt de PvdA dat voorkomen moet worden dat deze parkeerdiscussie tot een tweedeling in de buurt gaat leiden, in pro en contra’s rond het parkeren op de zandstrook aan de Taludweg. Wij zijn ervan overtuigd dat de wethouder dit kan voorkomen door wijs en doortastend optreden.

 

Onze vragen zijn dan ook als volgt:

 

  1. Is de wethouder bereid om allereerst in overleg met de gehele buurt te treden
  2. Is de wethouder bereid om zeker per 01 September geen onomkeerbare stappen te zetten in deze parkeerdiscussie
  3. Is de wethouder bereid om pas bestuurlijke beslissingen te nemen, indien er ook een werkbaar alternatief voor de parkeerdiscussie op de zandstrook aan de Taludweg voor handen is?
  4. Is de wethouder bereid om middels een gesprek met de gehele buurt de huidige parkeersituatie te bespreken
  5. Is de wethouder bereid , zeker gezien de credo van dit college “dat men met bewoners van hilversum wil praten en samen met deze bewoners hilversum wil besturen” ook als katalysator van dit gesprek op te treden?

 

 

Rekening houdend met een constructief antwoord,

 

Teken ik met vriendelijke groet,

 

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid

Hans Haselager