8 februari 2015

Vluchtelingen in Hilversum, PvdA vraagt om meer inzet van gemeente!

Wie geboren is in Nederland, mag zich in deze tijd ‘gelukkig geboren’ achten. Natuurlijk is daarmee niet ieders geluk gegarandeerd, want voor geluk is eigen inzet nodig en vooral een hele hoop mazzel en relativeringsvermogen.

We willen in deze contreien nog wel eens vergeten dat geluk slechts ‘luxe’ is: Wie in oorlog leeft, vervolgd of bedreigd wordt heeft wel wat anders aan zijn hoofd om zich druk om te maken. Veiligheid van je kinderen bijvoorbeeld, ik noem maar wat.

Onder ons zijn er maar weinigen die zich werkelijk een voorstelling kunnen maken van hoe het is om onder zulke omstandigheden te leven. Anderzijds bereiken de schrijnende televisiebeelden ervan ons dagelijks. Met enig ongemak bevestigen ze mijn eigen geluk en mazzel. Daarnaast roept het bij mij de vraag op wat ik als burger, of wij als gemeente hiermee kunnen. In globale zin is onze invloed natuurlijk microscopisch klein, maar onze invloed op dat microscopische niveau, van mens tot mens, is ook enorm. Als elk mens telt, wat een werk kan er dan verricht worden!

 

Van de zomer heeft onze burgemeester aangegeven te willen onderzoeken of wij in Hilversum vluchtelingen kunnen huisvesten. Er is toen vanuit de burgemeester contact gelegd met het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) . Weken later ontving de raad een brief waarin werd toegelicht dat het COA Hilversum niet geschikt zou vinden, wij zouden geen locatie kunnen bieden waar 600 mensen kunnen wonen. Daarna is het stil geworden rond dit onderwerp.

 

Althans in Hilversum, want uit het nieuws dat dagelijks onze huiskamers binnenstroomt blijkt dat de behoefte aan menswaardige tijdelijke opvang onverminderd groot is. Niet alleen het nieuws uit het buitenland, maar ook de incidenten in de overvolle opvangplaatsen tonen dit.

 

Hoezo zou alleen de opvang van vluchtelingen op locaties vanaf 600 personen geschikt kunnen zijn? Is niet elke opvangplek er één en is kleinschalige opvang misschien ook niet veel beter? Beter voor mensen en beter beheersbaar. Hebben de gemeente en het COA álle mogelijkheden doordacht, of liggen er nog kansen?

Ik heb hierover een telefoontje gepleegd met het COA en al gauw bleek dat een woning waar minimaal 10 personen in kunnen wonen al geschikt kan zijn voor opvang. Hierop heb ik contact opgenomen met de burgemeester, en heeft hij aangeboden er nogmaals over te praten, samen met hem en met wethouder van der Want. Hans en Emil zijn met mij mee naar het gesprek gegaan. Het gesprek is constructief verlopen en de burgemeester heeft toegezegd om op korte termijn de mogelijkheden voor (tijdelijke) opvang nog eens onder de loep te nemen.

 

Woensdag 11 februari gaan wij weer met elkaar in gesprek, en ik hoop dan te kunnen melden dat Hilversum haar verantwoordelijkheid gaat nemen.