1 juli 2013

Stadsstewards van start

Sinds maandag kent de gemeente Hilversum stadsstewards. Astrid Castaing en Eugene Smit zijn als eersten aan de slag gegaan. De stadsstewards zijn service verlenend aan het winkelend publiek. Daarmee wordt het winkelen in Hilversum aangenamer. Voor de stewards zelf is het de eerste stap in een loopbaantraject dat kan leiden tot een functie als beveiliger of opsporingsambtenaar.

imageHet initiatief is geboren in het vaste binnenstadsoverleg tussen gemeente en ondernemers. Zowel voor winkelend publiek als voor de winkeliers verlenen stewards service als gastheer en -vrouw van de stad.
De gemeente biedt jongeren zonder baan de gelegenheid dit opleidingstraject in te gaan. De animo daarvoor is groot. na een selectieperiode zijn Astrid Castaing en Eugene Smit als eerste kandidaten aan de slag gegaan.
Binnenkort krijgen ze nog vier collega’s.
De stewards worden actief ondersteund door de gemeentelijke handhavers en de politie.