17 juli 2013

Schrijf mee aan verkiezingsprogramma

In maart volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor deze raadsperiode (die loopt van 2014 – 2018) willen we een ambitieus, betrokken en sociaal programma opstellen. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om punten aan te dragen en meningen met ons te delen.

We hebben een aantal punten op een rij gezet die voor ons belangrijk zijn en waarvan wij denken dat ze een prominente rol moeten spelen in ons programma (zie bijlage). Ze zijn hier en daar expres wat prikkelend geformuleerd, want we willen graag uw reactie en/of aanvullingen. Uw reactie nemen we mee in de opstelling van ons verkiezingsprogramma. Dit programma wordt uiteindelijk vastgesteld door de ledenraad in november.

U kunt uw reactie sturen naar: secretariaat@pvdahilversum.nl

Pamflet PvdA Hilversum 2014-2018