Reactie op artikel Follow The Money

3 september 2019

Op 2 september heeft Follow the Money een artikel gepubliceerd met als titel “In het raadhuis van Hilversum weet iedereen wat een Jaegertje betekent’. Centraal staat wethouder Jaeger, de invulling die hij geeft aan zijn mediaportefeuille en de wijze waarop. In het artikel wordt melding gemaakt van het integriteitsonderzoek dat tegen wethouder Jaeger loopt. Een onderzoek wat onder andere is gestart naar aanleiding van de melding van een collega-raadslid. Jaeger koppelt deze melding aan politieke rancune jegens hem persoonlijk en krijgt bijval van een voormalig raadslid van de PvdA.

Dit is niet het standpunt van onze PvdA-fractie.