10 april 2015

Raadhuis krijgt zonnepanelen

In 2010 heeft de PvdA, samen met GroenLinks en de ChristenUnie, een initiatiefvoorstel ingediend om Hilversum in 2050 klimaatneutraal te laten zijn. 2050 klinkt nog ver weg, maar als we naar de statistieken kijken, dan kunt u concluderen dat er behoorlijk veel werk aan de winkel is. En de gemeente? Die gaat er nu concreet mee aan de slag. De PvdA juicht de uitvoering van dit voorstel dan ook van harte toe.

Drietrapsraket

De gemeente hoopt de doelstelling te halen door te werken met het zogenoemde drieptrapsraket. Allereerst kijkt de gemeente naar de eigen organisatie. Wat kan en moet er precies gebeuren om de gemeente Hilversum duurzaam haar werk te laten doen. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar mogelijkheden om bewoners te stimuleren in bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen. Maar ook ondernemers, sportverenigingen en dergelijke worden gestimuleerd hun organisatie en bedrijfsvoering te verduurzamen. Voor dit jaar staat het creëren van een subsidiefonds voor Hilversummers op het programma en wordt het gemeentelijk vastgoed flink onderhanden genomen. Een ambitieus plan.

Zonnepanelen boven het zwembad

De gemeente gaat dit jaar zonnepanelen plaatsen op het gemeentelijk vastgoed. Het Raadhuis krijgt bijvoorbeeld zonnepanelen. Het dak van de Lieberg krijgt tevens zonnepanelen. Alle platte daken die onder gemeentelijk vastgoed vallen, krijgen zonnepanelen. Tevens wordt er een fonds opgericht waarin € 400.000 beschikbaar wordt gesteld voor Hilversummers die hun huis willen verduurzamen. Hilversummers worden op deze manier gestimuleerd hun huis te verduurzamen.

De PvdA vindt dit een goed idee en hoopt dat Hilversum snel en succesvol duurzaam wordt. Heeft u ideeën, laat het mij weten via saami.akrouh@pvdahilversum.nl