14 juni 2013

PvdA-wethouders tegen corporatiebeleid Blok

Ruim negentig PvdA-wethouders met de portefeuille Wonen keren zich tegen het woonbeleid van minister Blok. In een open brief houden zij de bewindsman voor dat zij in de dagelijkse praktijk graag willen blijven samenwerken met de corporaties. “In onze gemeenten vervullen corporaties taken die wij als lokale bestuurders niet graag willen missen.”

De wethouders erkennen dat er fouten gemaakt zijn door een aantal corporaties. En dat er maatregelen genomen moeten worden om uitwassen voortaan te voorkomen. “Maar we willen wel bestrijden dat alle corporaties per definitie niet deugen en dat de sector als geheel “bestraft” moet worden voor de incidenten van een minderheid.”

De wethouders wijzen op de positieve bijdrage die corporaties aan de samenleving levert: “Naast het bouwen en beheren van een sociale woningvoorraad bestaat die bijvoorbeeld uit het – samen met zorginstellingen – oprichten en beheren van wooncomplexen voor ouderen of mensen met een beperking. Dit is een taak die extra aandacht verdient nu de scheiding van zorg en wonen nabij is. De corporaties in onze gemeenten leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke en sociale woonomgeving. Zij zetten zich in voor de leefbaarheid in onze wijken en moeten dat ook in de toekomst kunnen blijven doen.”

Zie voor de hele brief de site van Lokaal Bestuur