20 november 2014

PvdA Hilversum, Eemnes en Laren tegen verleggen weg over Anna’s Hoeve

De fracties van de PvdA in Hilversum, Eemnes en Laren zijn tegen het plan van de provincie om de weg over Anna’s Hoeve om te leggen. De gemeenteraden van Eemnes en Laren moeten volgende week uit twee varianten kiezen. Die staan in het provinciale inpassingsplan voor dit gebied i.v.m. de aanleg van de HOV. De PvdA is voorstander van die snelle busverbinding. Dat biedt mensen uit vooral Huizen eindelijk een goede verbinding met het station in Hilversum. Geen overbodige luxe voor een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Ook in Hilversum worden problemen opgelost. Denk bijvoorbeeld aan de tunnel onder het spoor voor de Oosterengweg, maar op de manier waarop de provincie daarbij ook op andere plekken ingrijpt valt wel wat af te dingen. Blijkbaar moet alles in één keer op de schop en is er voor een gefaseerde aanpak weinig ruimte. Er lijkt weinig begrip te bestaan voor de lokale omstandigheden en gevoelens, maar Haarlem is dan ook ver weg.

Zo ook bij Anna’s Hoeve. De afspraken waren dat de bestaande weg van Hilversum naar Baarn gewoon zou blijven liggen. Nu moet er ook aan die afspraak gemorreld worden. Vooral t.b.v. de ecologische verbindingszone. Op zich zijn we daar als PvdA ook een groot voorstander van, maar niet ten koste van alles. Bij de twee alternatieven die nu voorliggen worden de voordelen van omlegging ons inziens overgewaardeerd en de nadelen te laag ingeschat. Vooral de verlegging langs de bestaande woningen op de Anthony fokkerweg is voor ons onacceptabel. Daar is net een speelstrook aangelegd voor de buurt, waar volgens deze variant het verkeer langs gaat razen.

Ook wordt in de afweging gesteld dat omlegging goedkoper is dan handhaven. dat wil er bij ons niet in; hoe kan een nieuwe weg van een paar kilometer ten koste van veel groen minder kosten? Ook dat er een extra ecoduct nodig is over de bestaande weg vinden we een zwak argument; het is geen snelweg en ’s nachts is er weinig verkeer. Veel dieren vinden hun weg toch wel en we hebben het hier (gelukkig?) nog niet over edelherten, wilde zwijnen e.d.

Waarom niet de bestaande weg laten liggen en misschien ten noorden van de bestaande heuvel doortrekken. daar kan je dan een natuurbrug van maken en het scheelt veel geld en groen. Bovendien hoeven de kinderen die op hun sleetje van de heuvel afglijden dan niet meer ban g te zijn dat ze overreden worden.

Waarom moet de Gooiergracht-zuid voor autoverkeer worden afgesloten als de weg blijft liggen, maar niet als die wordt omgelegd? Daar is volgens ons ook vast een mouw aan te passen.

En tot slot; dat ecoduct over de spoorlijn; waarom mag daar niet over gefietst of gewandeld worden? Dat kan bij de nieuwe natuurbrug in Laren toch ook?

Deze bijdrage is geschreven door onze geweldige PvdA collega Marcus van den Brink in Laren, waarvoor onze oprechte dank!