25 juni 2014

PvdA geeft steun aan medewerkers Vluchtheuvel!

De medewerkers van de dak- en thuislozen opvang de Vluchtheuvel aan de Neuweg in Hilversum zoeken steun bij de gemeenteraad. De PvdA geeft ze deze steun natuurlijk. De medewerkers zijn bang dat door wanbeleid van hun werkgever Vivium, de Vluchtheuvel wordt wegbezuinigd.

 

Wethouder van der Want: “Vluchtheuvel en Cocon moeten blijven, geen bezuinigingen door gemeente Hilversum”

 

Gisterenavond heeft de PvdA opnieuw wethouder van der Want (D66) opnieuw kritisch ondervraagd. Wij willen er van overtuigd zijn dat dit geen gemeentebeleid is. Wethouder van der Want heeft positief op onze vragen geantwoord en verklaard dat er ook volgend jaar nog dak- en thuislozen opvang in Hilversum is en dat de Vluchtheuvel en Cocon niet gesloten gaan worden. Wij houden de wethouder aan deze belofte!

 

 

 Brief van medewerkers Vluchtheuvel aan gemeenteraad:

 

Hilversum, 19 juni 2014

 

 

 

Geachte raadsleden,

 

 

Wij richten ons tot u omdat wij bij monde van onze directeur Rob Joosten begrepen hebben dat er ingrijpende plannen zijn gemaakt door de RIBW/VIvium om onder andere De Vluchtheuvel samen te voegen met De Cocon. Wij zijn van mening dat de RIBW/Vivium onvoldoende in staat is gebleken om onze belangen – en dus ook van onze cliënten – deugdelijk te behartigen.

 

Wij zijn ons er van bewust dat in tijden van stringente bezuinigingen en nieuwe WMO-wetgeving ook De Vluchtheuvel hier niet aan ontkomt. Wij zijn door de RIBW/Vivium echter niet gekend in de inhoudelijke uitwerking van de bezuinigingsplannen. Bij het plan wat nu door Rob Joosten bij u is gepresenteerd zijn wij als team van de Vluchtheuvel tot onze grote spijt niet betrokken geweest. Wij zijn van mening dat onze professionaliteit en expertise van zevenendertig jaar ingezet kan worden voor het formuleren van een nieuw, kwalitatief beter en financieel haalbaarder plan voor de toekomst van De Vluchtheuvel.

 

Graag willen wij onder uw aandacht brengen dat de Vluchtheuvel langdurig zelfstandig en rendabel gefunctioneerd heeft voordat zij onderdeel werd van de RIBW in 2001.

Wij stellen voor om met de gemeente te onderzoeken of het haalbaar is dat wij terugkeren naar een zelfstandig functioneren los van de RIBW en los van de enorme overheadkosten van Vivium.

 

Wellicht ten overvloede willen wij u er op wijzen dat de doelgroep die wij bedienen onder andere bestaat uit mensen met ernstige psycho-sociale problematiek. Dat maakt dat ze doorgaans niet in staat zijn om hun situatie te overzien, prioriteiten op een rij te zetten en afgewogen beslissingen te nemen. Voornoemde doelgroep heeft vaak onvoldoende inzicht in hoe onze maatschappij is georganiseerd. Om weer te kunnen participeren in onze maatschappij hebben zij dus meer nodig dan bed, bad en brood. Onze begeleiding, ondersteuning en sturing zijn noodzakelijk om de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten waardoor zij de regie over hun leven terug kunnen krijgen. Met het huidige plan vrezen wij voor een teloorgang van de kwaliteit die wij tot nu toe steeds hebben kunnen leveren.

 

Wij nodigen u uit om op korte termijn een werkbezoek aan De Vluchtheuvel te brengen zodat wij over de huidige situatie in gesprek kunnen gaan en u verder toelichting kunnen geven.

Graag vernemen wij van u hoe wij deze afspraak tot stand kunnen brengen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Het team van De Vluchtheuvel

Crisisopvang De Vluchtheuvel