24 november 2014

PvdA blijft achter bewoners Kerklaan staan in strijd tegen gemeente Hilversum

Opnieuw heb ik vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het toekomstige bouwplan aan de Kerklaan. Via de bewoners heeft de PvdA een juridisch advies gekregen van Houthoff Buruma (ingewonnen door de gemeente Hilversum) waarin staat dat diverse uitgangspunten van de omgevingsvergunning niet kloppen.

Geen Recht van overpad

Een van de uitgangspunten van de omgevingsvergunning is het recht van overpad voor het inpandig parkeren van de auto’s en toegang tot het ingeklemde versteende bouwplan. Dit uitgangspunt, voor correct aangenomen door de gemeente, blijkt toch niet zo heel erg zeker te zijn. Daarom wordt er nu ook door de projectontwikkelaar en de gemeente van afgestapt. Alternatief wat aangeboden wordt is het op straat parkeren, in een woonwijk die al 100 % parkeerdruk heeft. Een alternatief wat overigens nog nooit met de bewoners van de Kerklaan is besproken.

Hoe veilig is het nieuwe bouwplan bij brand?

Een tweede onzekerheid blijft de brandveiligheid van het te ontwikkelen gebouw. Het oorspronkelijke uitgangspunt inpandig parkeren vonden de bewoners al een onveilige gedachte. Maar ook bij het op straat parkeren blijft de toegang tot het nieuwe pand heel beperkt. Onduidelijk is waar de vluchtroutes komen en hoe ooit dit pand geblust kan worden of hoe men dit pand snel en eenvoudig kan bereiken in geval van calamiteiten. Opnieuw heeft de PvdA de wethouder hierop gewezen.

Inmiddels is er al 15.000 euro aan juridische kosten uitgegeven door bewoner

Wat echt niet fijn is en ook de bewoners boos maakt, is het gegeven, dat de bewoners alles moeten aantonen en aanvechten. De gemeente Hilversum en de projectontwikkelaar leunen keurig achterover en kaatsen alles terug, als zijnde niet waar of juridisch niet juist gelezen. Een bewoonster is al 15.000 euro kwijt aan juridische kosten omtrent het recht van overpad. Het is in en in triest dat hier de slachtoffers de inspanningsverplichting hebben en niet de daders. De PvdA vindt dit niet maatschappelijk correct!

Vragen PvdA over bouwaanvraag Kerklaan, aan wethouder Voorink

Geachte meneer/mevrouw de voorzitter,

De PvdA vindt dat we onze Hilversummers niet jarenlang moeten opzadelen met onnodige juridische procedures. Het beeld van de juridische strijd tussen de gemeente Hilversum en onze bewoners is niet het beeld wat een betrouwbare overheid moet tonen tegen haar inwoners. Een lokale overheid moet naast haar inwoners staan en niet er tegenover. Dat is de reden dat ik opnieuw deze vragen stel.

Reeds enige malen hebben wij vragen gesteld over de situatie aan de Kerklaan 3B, inmiddels is er opnieuw een gesprek geweest tussen de bewoner en de wethouder van de gemeente Hilversum de heer Voorink. Ook is er een advies van een externe adviseur van de gemeente Hilversum (Houthoff Buruma advocaten) via de bewoner naar ons toe gekomen, waarin toch enige gronden liggen, dat de gemeente Hilversum ten onrechte een omgevingsvergunning heeft afgegeven voor de leegstaande loods gelegen tussen de woningen aan de Kerklaan

Dit staat nog los van het feit, dat inpandig gebruik van deze loods, het volstrekt niet toestaat om hier woningen in te vestigen, de woningdichtheid is op deze locatie enorm en de veiligheid van de toekomstige bewoners is bijvoorbeeld bij een brand niet gegarandeerd.

Wij begrijpen dan ook niet waarom de gemeente Hilversum maar blijft volhouden in haar standpunt

Enkele citaten uit het advies van Houthoff Buruma advocaten:

Bij punt 4.2 staat letterlijk:

 “Indien een erfdienstbaarheid ontbreekt op grond waarvan auto’s de doorgang kunnen passeren, kan niet aan de vereiste bouwverordening worden voldaan. Indien aannemelijk is dat een dergelijke erfdienstbaarheid ontbreekt is derhalve aannemelijk dat niet aan de voorschriften van de Bouwverordening wordt voldaan. DIT ZOU EEN DWINGENDE WEIGERINGSGROND OPLEVEREN.

En bij punt 4.3 staat mbt het bestemmingsplan:

“Dat bij een gebouw ten behoeve van parkeren en het stallen van auto’s in de juiste mate ruimte moet zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw. Een redelijke uitleg van deze bepaling brengt eveneens met zich dat de VERPLICHTE parkeerruimte ook daadwerkelijk moet kunnen worden gebruikt voor het parkeren van auto’s. Indien een toereikende erfdienstbaarheid ontbreekt, DIENT DE VERGUNNING GEWEIGERD TE WORDEN.

Bij punt 4.4 staat vervolgens:

‘Indien onvoldoende aannnemelijk is dat een erfdienstbaarheid aanwezig is op grond waarvan de in het bouwplan voorziene parkeeruimte daadwerkelijk kan worden gebruikt voor het parkeren van auto’s, kan het College zich op het standpunt stellen dat de weigeringsgronden zich voordoen, ZODAT DE VERGUNNING MOET WORDEN GEWEIGERD.

Die privaatrechtelijke belemmeringen zijn er, want vergunninghouder kan de auto’s niet in de loods op eigen terrein parkeren omdat er geen erfdienstbaarheid van weg is om met auto’s het pand te bereiken.

(Daarnaast heeft de brandweer een negatief advies gegeven en komen er balkons en ramen direct op erfgrenzen van omwonenden).

Reactie van de gemeente is dat die 8 auto’s nu op straat mogen parkeren.

Zo komen ze er lekker gemakkelijk vanaf en zadelen ze de hele Kerklaan nu op met een nog groter parkeerprobleem!

Een zeer betrokken bewoner van de Kerklaan verwoordt het als volgt:

“Ik vind het schandelijk dat ze het advies van Houthoff zo naast zich neer leggen en de bewoners in de kou laten staan. Wij moeten nu vervolgens WEER in een hoorzitting (10 dec.) onze standpunten uiteen gaan zetten, al dan niet met (dure)juridische hulp”

Onze vragen zijn dan ook als volgt:

  1. Waarom blijft de gemeente Hilversum volharden in haar standpunt?
  2. Waarom wordt de omgevingsvergunning niet ingetrokken? Dit kan toch juist in de bezwaarperiode?
  3. Welke schade zou de gemeente Hilversum kunnen leiden bij intrekking?
  4. Waarom worden er minstens 8 auto’s, maar dat kunnen er meer worden bij bijvoorbeeld 2 auto’s per adres, op de openbare weg geplaatst, terwijl de parkeerdruk enorm is in deze wijk?

Rekenend op een constructief antwoord,

Met vriendelijke groet,

Hans Haselager

 

Noot van mijzelf:

Antwoord van de Wethouder:

 

De wethouder neemt deze zaak niet licht op (dat vonden we dan wel weer positief), maar wil tot 10 December niets doen, hij wacht de juridische afhandelijk af (dat vonden we dan wel weer heel negatief)

De PvdA vindt dat de gemeente Hilversum allang de omgevingsvergunning had moeten intrekken, er zijn redenen genoeg hiervoor! Wij blijven achter de bewoners van de Kerklaan staan!