Open brief aan wethouder Jaeger

Door Jacqueline Kalk op 20 september 2019

Hilversum, 20 september 2019

Beste wethouder Jaeger, beste Wimar,

Woensdagavond en -nacht hebben we een debat gevoerd naar aanleiding van een integriteitsonderzoek. In dat onderzoek ging het vooral om jouw nevenfuncties, hoe je daar mee bent omgegaan en hoe je omgaat met je rol als bestuurder ten aanzien van een aantal zelfstandige organisaties in Hilversum. Organisaties die je, zonder tussenkomst van de raad, subsidie hebt toegekend. Uit je eigen budget. Zoals het volgens de letter van de wet en volgens de letter van de mandaatregeling mag. Maar, daarmee is het nog niet goed.

Beste Wimar, we hebben dit woensdag betoogd in de raad, met argumenten, voorbeelden, met emotie. Het zit ons hoog. Elke bestuurder hoort van onbesproken gedrag te zijn. En dat gaat echt verder dan jezelf niet verrijken. Dat heb je niet gedaan, hadden we ook niet verwacht, maar je hebt wel de risico’s opgezocht en bent niet scherp geweest op wat kan in de publieke opinie. Je hebt de schijn van belangenverstrengeling over je afgeroepen. En ook de adhesiebetuiging van je vrienden helpt daar niet bij.

Zorgen

Beste Wimar, wat ons zorgen baart is hoe je daarmee omgaat. Woensdag hebben wij niet het gevoel gekregen dat iets van de ernst van de risico’s die je met je bestuursstijl over jezelf afroept tot je doorgedrongen is. We hadden van harte gehoopt op een heel diep excuus van jouw kant, een mea culpa, een getoond inzicht in waarom het niet kan wat je hebt gedaan, reflectie op je eigen handelen, op je ongepaste beschuldiging aan het adres van de melder van dit integriteitsvraagstuk. We hebben het gemist, ondanks alle kansen en uitnodigingen die je hiervoor hebt gekregen. Jammer, heel erg jammer.

Wethouder Wimar Jaeger

Beste Wimar, de coalitie heeft haar werk gedaan. Kritisch in de bespreking maar uiteindelijk ging het belang van de coalitie toch voor. Van je eigen partij begrijpen we dat. Je laat een van je partijgenoten niet zo maar vallen. Van Hart voor Hilversum begrijpen we er niets van. In de vorige periode was integriteit, voorkomen van belangenverstrengeling een van hun paradepaardjes en woensdagavond zagen we dat maar bij een enkeling terug. We zagen individuele raadsleden ermee worstelen, maar in de vorige periode had HvH dit nooit met slechts een motie van treurnis laten voorbijgaan. Van de VVD hadden we niet anders verwacht. GroenLinks was misschien nog wel de grootste teleurstelling. In het debat waren hun twijfels aan jouw leervermogen groot en toch krijg je het voordeel van de twijfel.

Zelfreflectie

Beste Wimar, wij zijn het daar niet mee eens. Wij hebben dan ook de motie van wantrouwen gesteund. We nemen ons verlies, het is niet anders. We zouden wel heel graag een afspraak met je willen maken. Al eerder riepen we je op tot zelfreflectie. Woensdag heb je dit toegezegd, met moeite maar toch. Mocht je nou, op welke manier dan ook, weer in opspraak komen, kunnen we dan de afspraak maken dat je de eer aan jezelf gaat houden en ongeacht wat terugtreedt? In het belang van het aanzien van de politiek in Hilversum, voor het aanzien van het politieke ambt.

Beste Wimar, wat is je reactie?

Met rode groet,

Femke van Drooge en Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk