30 april 2015

Open brief aan RTVNH

Beste RTVNH-redactie,

Naar aanleiding van uw reactie op de omstreden reclamecampagne die u bent begonnen, voel ik mij voor het eerst in mijn leven genoodzaakt een open brief te schrijven. Juist omdat ik de dialoog op een transparante manier wil starten, meende ik mij hier goed aan te doen.

In Hilversum en omstreken circuleren sinds kort reclameposters met de tekst “Huizen er nog andere jihadgezinnen in ’t Gooi?” met daaronder de tekst “Hoor. Zie. Volg.”. Normaal gesproken trek ik mij weinig aan van dit soort boodschappen; ik voel mij er immers niet door aangesproken. In het dagelijks leven ben ik zoon, broer, vriend, jurist en volksvertegenwoordiger, waardoor ik elke dag met heel veel energie deze samenleving wat mooier probeer te maken. Niet alleen voor mijzelf, maar tevens voor mijn naasten die ik allen zeer liefheb. Naast mij ken ik een heleboel anderen die dezelfde insteek delen en elke dag keihard bezig zijn Hilversum een stukje mooier te maken. Of dat nu als ondernemer, advocaat, arts, politicus, kunstenaar of dichter is; iedereen neemt met een hoop optimisme deel aan ons mooie dorp.

Dit neemt niet weg dat naast dit optimisme er veel ruimte moet zijn voor nieuws. Als objectieve nieuwszender is het immers uw taak verslaglegging te doen van hetgeen er speelt in de regio. “De dagelijkse realiteit aan de man brengen” noem ik dat. Jihadisten horen daar helaas ook bij. Sterker nog, ik hecht in het belang van de democratie en onze rechtstaat veel waarde aan een sterke regionale nieuwszender. Uw verslaglegging van hetgeen er speelt, is dan ook prijzenswaardig te noemen.

Helaas volgen relatief weinig mensen het regionale nieuws. Weinig mensen zijn op de hoogte van wat er zich in de regio afspeelt. Oplages van regionale kranten dalen. Sterke lokale omroepen zijn een relatieve zeldzaamheid geworden. Uiteraard begrijp ik dat u, als regionale zender, zich een positie moet weten te beconcurreren tussen alle overige spelers. De insteek waarop u dit nu probeert, valt naar mijn mening niet goed te praten. Ik wil u graag meegeven hoe ik hier tegenaan kijk.

Allereerst gaat u ervanuit dat Hilversummers weten wat er zich in de regio afspeelt. Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat dit niet zo is. De Hilversummer die het regionale nieuws niet volgt, zal de link tussen uw reclameposter en Jihadisten in het Gooi niet snel leggen. Het middel dat u heeft gekozen om uw boodschap te uiten, bereikt daarentegen wel een zeer groot aantal Hilversummers. Er ontstaat naar mijn mening dus een mis match tussen hetgeen u over wilt brengen en hetgeen er daadwerkelijk overkomt. En dat brengt het gevaar met zich mee dat mensen deze vraag anders gaan interpreteren dan u ogenschijnlijk heeft bedoeld.

Ten tweede is het uw rol om op objectieve wijze kritische vragen te stellen over onderwerpen die op dit moment spelen. Dat doet u als nieuwsomroep, maar in dit geval treedt u op als reclamemaker. U wilt immers met de boodschap “Huizen er nog andere jihadgezinnen in ’t Gooi?” met daaronder de tekst “Hoor.Zie.Volg.” meer kijkers en luisteraars trekken. Dit staat dus naast uw taak als regionale omroep. En daar hoort u wel rekening te houden met de impact die uw reclameboodschap heeft op de Hilversumse samenleving. Deze boodschap is er namelijk een van wantrouwen en van achterdocht. Het is er een van potentieel gevaar zien. En juist doordat deze boodschap zo op mij overkomt, voel ik mij aangesproken.

Al jaren ben ik, samen met een heleboel anderen, keihard bezig successen te boeken in Hilversum. De een doet dat als stratenmaker, de ander als chirurg en ik probeer successen te boeken als lokale volksvertegenwoordiger en jurist. Dat gaat met vallen en opstaan, maar alle mensen om mij heen hebben twee gemeenschappelijke delers. Zo delen wij de boodschap van hoop en optimisme. Hoop dat deze samenleving ooit een sterk vertrouwen in elkaar heeft en optimisme dat dit ook daadwerkelijk gebeurd. Met z’n allen, op basis van gelijkwaardigheid, vooruit. Dat is het streven. Uw boodschap ondermijnt, door het gecreëerde wantrouwen, dit streven echter.

Mijn boodschap is er een van vertrouwen in elkaar hebben. Bij mij hoef je vertrouwen niet te winnen; je krijgt het. Uiteraard brengt dat risico’s met zich mee in dit leven, maar dat aanvaard ik. Desondanks wil ik een samenleving bouwen waarin iedereen vertrouwen in elkaar heeft. Uw boodschap draagt hier helaas niet aan bij.

Middels deze brief wil ik graag de dialoog met u aangaan. Een dialoog waarin elkaars mening gerespecteerd wordt en waarin u mijn streven hopelijk onderschrijft. Het zou dan ook prijzenswaardig zijn als u een regionale omroep wordt waarin eenieder zich thuis kan voelen. Ik hoop dan ook dat u inziet dat uw boodschap een grote groep Hilversummers raakt. Ik vraag u dan ook, in alle oprechtheid, deze posters zo snel mogelijk te verwijderen.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik.

Hartelijke groet,

Saami Akrouh