5 juli 2015

Onze cultuursector moet op de gemeente Hilversum kunnen rekenen

De huidige cultuurwethouder liep bonkend op zijn borst rond in de raadzaal. Zijn cultuurnota was het politieke hoogtepunt van dit seizoen. Althans, zijn eigen testosteron steeds meer oppompend, dat werd tijdens de raadsvergadering zijn volle overtuiging. De PvdA keek er iets rustiger en weloverwogen tegenaan. Wij vinden dat de cultuurnota toch een aantal tekortkomingen vertoont!

Voor de Bieb wordt slechts 60 % van het budget gegarandeerd

Zo krijgen onze instellingen zoals de Bibliotheek, Vorstin en Globe slechts 60 % van hun huidige budget gegarandeerd. Het tekortkomende bedrag, 40%, van de huidige subsidie, wordt slechts middels subsidie verstrekt, als de ingediende projecten worden goedgekeurd door een nog te vormen onafhankelijke commissie. Dit kan niet waar zijn, vindt de PvdA. Want, onze cultuurinstellingen hebben vaste lasten, personeel in dienst en afschrijvingen op investeringen zoals boeken! Dan is het flexibel maken van het budget van 40% een leuke uitdaging, maar niet voor onze cultuurinstellingen! Zeker niet, als deze instellingen ook nog eens afhankelijk zijn van een onafhankelijke commissie (welke controle heeft deze eigenlijk?), met tot op heden ook nog eens onbekende toetsingscriteria.

Waar blijven onze Podium – en Beeldende kunsten?

Met de plotselinge sluiting van Theater Achterom verdwijnt het laatste kleinschalige theater in Hilversum. Een alternatief is er niet! Dat vinden wij heel jammer! Voor een gerespecteerde hilversumse amateur podiumkunstvereninging als de Fusie is er nu geen alternatief in Hilversum. Ook de voorstellingen speciaal voor een kleinschalig theater is in Hilversum nu een No Go area door de sluiting van Theater Achterom. Tevens wil de wethouder de beeldende kunsten niet als speerpunt zien van het gemeentelijke cultuurbeleid. Dat is natuurlijk enorm jammer, zeker als je ziet dat bijvoorbeeld het GSA ruimte geeft voor tentoonstellingen in de beeldende kunst.

Steun voor onze amateurverenigingen

Natuurlijk vinden wij het prima dat de gemeente Hilversum kwaliteit ziet in Beeld en Geluid en het MCO. Het spreekt voor zich dat men hier de samenwerking zoekt. Maar de cultuurnota mist veel te veel de aansluiting met onze amateurverenigingen. Dit is het onderdeel van de cultuursector, wat juist het duwtje in de rug van onze gemeente nodig heeft. Op deze wijze maken heel veel Hilversummers, jong en oud, voor het eerst kennis met cultuur, dit is heel waardevol. Dit mist de PvdA volstrekt in de huidige cultuurnota, waarom is hier niet een beetje Testosteron in gestopt? Dat hadden onze verenigingen wel verdient!

Hans Haselager