24 januari 2014

Onze brandweer bij top 3 van Nederland

Deze week moesten de Hilversumse brandweercommandanten  voor een vermeende politieke uitslaande brand naar het raadhuis van Hilversum. Bij aankomst bleek de discussie inmiddels een politieke prullenmand brand te zijn geworden, met dank aan de deskundigheid van onze lokale brandweermannen. Wat bleek na constructief doorvragen van de Partij van de Arbeid? Onze brandweer behoort tot de top drie van Nederland.

Ruim 90% dekking! Veiligheid voorop!

Want ondanks alle negatieve en verkeerde berichtgeving blijkt onze brandweer juist een uitstekend dekkingsplan te hebben. De verbeterde versies (dus nadat we op een slimme wijze alle middelen uit de veiligheidsregio gebruiken) geeft aan dat Hilversum overdag 92 % dekking heeft en ’s Avonds 91 % dekking. Ook bestreed de brandweercommandant met alle mogelijke mondelinge blusmiddelen dat onze brandweer onveilig bezig is, alleen de gedachte al deed de commandant vuur spuwen, maar dan in figuurlijke zin natuurlijk! Veiligheid en teamgeest vormen de basis voor de juiste brandbestrijding, onze brandweermensen zijn hier uitstekend voor uitgerust in middelen en getraind om met elkaar onze veiligheid te bewaken, daar staan onze brandweermannen voor en vinden het een belediging als ze onveilig gedrag wordt verweten, de politiek moet natuurlijk wel de beroepseer van onze brandweermensen hoog houden!, dat vindt de PvdA zeker te weten!

Hilversum houdt zich aan de wet

Ook de tweede politieke luchtballon liep langzaam leeg, namelijk dat Hilversum zich niet aan de wet houdt. Dat is absoluut niet waar, aldus de brandweercommandant. Het inzetten van de snelle interventievoertuigen, waardoor we starten met de TS2 (snel blusvoertuig met 2 man), gevolgd door de TS 4 (snel blusvoertuig met 4 man) zorgt ervoor dat we op tijd bij de brand zijn met 6 man, alleen overigens indien dit overigens noodzakelijk moet zijn. Juist deze slimme interventiemogelijkheid zorgt ervoor dat het ministerie haar goedkeuring heeft gegeven voor deze werkwijze.

Sentiment van Blaricum

Natuurlijk hebben wij, zo zijn we als PvdA dan ook wel weer, ook nog maar even naar de paniek in politiek Blaricum gevraagd. Waarom is er zo’n toestand over het tweede blusvoertuig in Blaricum. Worden de kapitale villa’s te laat geblust, kunnen onze BN’ers straks niet meer op de juiste brandweer inzet rekenen? Nee hoor, zelfs onze lokale brandweercommandant had met verbijstering de berichten gelezen. Er wordt keurig geholpen vanuit de buurgemeenten, indien nodig, wordt er opgeschaald. Juist in de aanpak van woningen met rieten daken, wordt het brandweeraanvalsplan uit Utrecht gebruikt, dit brandweeraanvalsplan is speciaal voor brandbestrijding voor woningen met rieten daken. Het sentiment van Blaricum berust dus wel heel erg op emoties en niet op nieuwe politieke argumenten.

Samen blussen in de regio

En waar zit dus de essentie?, in samen werken in onze regio en ook samen nadenken over de veiligheid in onze regio, daar gaat het om, hierdoor verdienen we euro’s en werken we slimmer! Positief punt om af te sluiten, het was heel prettig om met zulke vakkundige mensen van de brandweer te praten over onze lokale veiligheid, dat moet meer gebeuren in de lokale democratie!