5 juli 2016

Ontbrekende aandacht vlieghinder onterecht‏

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees voor”]


Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers, met de vraag hoe het geluid van overvliegende vliegtuigen wordt ervaren.

De stelling: Hoe ervaart u het geluid van vliegtuigen die over Hilversum vliegen?

Er is 152 keer gestemd. De uitslag is als volgt:

  • Erg storend (17%)
  • Storend (26%)
  • Niet prettig, maar ook niet storend (23%)
  • Geen last van (29%)
  • Prettig (5%)

Uit de inhoudelijke reacties blijkt een tweedeling in de oorzaak van vlieghinder, de recreatievluchten bij Vliegveld Hilversum en de luchtvaart vanaf Schiphol. Vanuit de deelnemers die er geen last van hebben wordt vooral begrip gevraagd voor het economisch belang en wordt erop gewezen dat Hilversummers ook veel gebruik maken van Schiphol.

Wat kan PvdA Hilversum doen?

PvdA Hilversum heeft zich eerder al ingespannen geen verharding toe te staan bij Vliegveld Hilversum, om zo de overlast te beperken. Wij gaan de wethouder ook vragen zich in te zettten om Hilversum toe te laten treden tot de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Vanaf 1 januari 2015 is de ORS het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen.

Wat kunt u doen?

Heeft u klachten? Maak ze dan kenbaar. De ervaren overlast is onbekend bij instanties. Zolang zij niet op de hoogte zijn, zullen ze ook niet genegen zijn actie te ondernemen. Dit doet u als volgt:

  • Heeft u last van vlieghinder door recreatie? Dan kunt u een Melding Openbare Ruimte bij de gemeente indienen. Dit kunt u melden via het formulier Melding Openbare Ruimte.
  • Ondervindt u hinder van vliegverkeer vanuit Schiphol? Dant kunt u terecht bij Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). Door het melden van hinder krijgen Amsterdam Airport Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland een goed beeld van de overlast die vliegtuigen rondom Schiphol veroorzaken. Via rapportages komt deze informatie ook bij de Omgevingsraad Schiphol terecht.