5 juni 2014

Niet naar de rechter! Maar koffie drinken met de hilversummers!

Gisteravond heeft de PvdA fractie succesvol een motie ingediend om inzicht te krijgen in de wijze waarop de gemeente Hilversum rechtzaken aangaat met haar inwoners. Veel te vaak wordt de PvdA geconfronteerd met jarenlang slepende rechtzaken, waarbij aan het einde van de juridische procesgang vaak zuchtend wordt geoordeeld “of dit het nou allemaal waard was!”

Rechtzaken kosten de Hilversummers heel veel geld!

Wij vinden dat een rechtzaak tegen onze inwoners alleen in een uiterst geval door de gemeente Hilversum moet worden aangegaan. Conflicten en/of meningsverschillen kunnen ook door bemiddeling of een goed gesprek (met een gratis kopje gemeentekoffie!) worden opgelost. Dit hoort ons inziens ook bij maatschappelijk betrokken werken. Vergeten wordt vaak dat een juridische rechtsgang de hilversummers vaak duizenden euro’s kost, zo was een hilversummer bij het bestemmingsplan Utrechtseweg en omgeving al 15.000 euro aan advocaatkosten kwijt en moest deze bewuste hilversummer zijn gelijk halen bij de Raad van State

Inzicht in de werkwijze van de gemeente Hilversum

Juist daarom heeft ons gemeenteraadslid Saami Akrouh inzicht gevraag in de wijze waarop wordt besloten om over te gaan tot een rechtzaak en hoe de nieuwe manier van werken ook wordt toegepast bij conflicten met de Hilversummers. De wethouder was ruim overtuigd van het vlammende betoog van Saami Akrouh en zegde toe de motie uit te voeren.

 

 

Motie M14/23

 

 

De Raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 4 juni 2014.

 

Overwegende dat:

 

  • De Raad van State de gemeente Hilversum heeft opgedragen de geconstateerde gebreken te herstellen;
  • Het huidige raadsvoorstel voortvloeit uit de uitspraak van het hoogste bestuursorgaan, de Raad van State (ABRS);
  • Het juridische proces, dat aan dit raadsvoorstel ten grondslag ligt, inmiddels al jaren aan de gang is;
  • De gemeente Hilversum in het verleden wel vaker heeft geprocedeerd tot aan de Raad van State;
  • De gemeenteraad weinig zicht heeft op het beslissingsproces om over te gaan tot een juridisch proces.

 

Voorts overwegende dat:

 

  • Uitgangspunt voor de gemeente Hilversum moet zijn een juridische procesgang zoveel mogelijk te voorkomen;
  • Actief in gesprek te gaan met de betrokkenen;
  • Hier actief beleid op te voeren.

Draagt het college op:

 

  • De gemeenteraad, voor oktober 2014, inzicht te geven op het besluitvormingsproces binnen de gemeente Hilversum, met daarin de beantwoording op de vraag wie, hoe en wanneer de beslissing tot het starten van een juridische rechtsgang;
  • De gemeenteraad, voor oktober 2014, kenbaar te maken hoe de gemeente Hilversum het contact met haar inwoners zodanig weet in te vullen dat een juridische rechtsgang alleen in het uiterste geval noodzakelijk is.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Saami Akrouh
PvdA Hilversum