11 februari 2014

Meer geld voor kinderen die in armoede opgroeien

Jetta Kleinsma – staatssecretaris sociale zaken –  heeft 100 miljoen extra beschikbaar gesteld voor armoede bestrijding. Wethouder Rensen gebruikt dat geld om kinderen die in armoede opgroeien te steunen. Hij heeft nieuw beleid ontwikkeld waardoor gezinnen met een laag inkomen een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand.

Toename armoede

In 2012 en 2013 nam de armoede in Nederland sterk toe. Zowel het Centraal Bureau voor de Statistieken als het Social en Cultureel Planbureau concluderen dat na onderzoek. De woonkosten drukken zwaar op de uitgaven van mensen met een laag inkomen. Zodoende blijft er weinig geld over voor eten en drinken. De reden waarom ook in 2013 meer mensen bij de voedselbank aanklopten. En het gaat zeker niet alleen om mensen met een bijstand uitkering. Door de economische crisis zien Zzp’ers hun inkomen sterk teruglopen en in de afgelopen jaren hebben veel mensen hun baan verloren. Vooral één ouder gezinnen blijken moeilijk het hoofd boven water te kunnen houden.

Situatie in Hilversum

Ook in Hilversum worden steeds meer mensen geconfronteerd met armoede. Dat horen wij geregeld wanneer we als PvdA de wijk ingaan. Kinderen die niet meer naar een sportclub kunnen omdat er geen geld is, schoolboeken die te duur worden en geen geld voor een schoolexcursie of muziekles. Helaas is dit anno 2014 voor veel gezinnen de dagelijkse praktijk. In Hilversum leven 3400 gezinnen op bijstandsniveau. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat vooral gezinnen met schoolgaande kinderen het heel moeilijk hebben De schoolkosten van kinderen op het voortgezet onderwijs drukken zwaar op het gezinsbudget.

Steun voor schoolgaande kinderen

Ook de PvdA krijgt steeds meer signalen dat mensen het moeilijk hebben en kinderen in armoede opgroeien. Vanuit Den Haag is extra geld ter beschikking gesteld. Wethouder Rensen  gaat dit geld inzetten voor kinderen die in armoede opgroeien. Hiervoor heeft Rensen de regels voor bijzondere bijstand aangepast. Zo kunnen mensen met een inkomen tot 110% van het minimum een tegemoetkoming ontvangen in de schoolkosten[1].  Schoolreisjes en sportieve en culturele activiteiten kunnen worden vergoed. Hilversum doet ook mee aan het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Kinderen die een sport willen beoefenen of toneel- of muzieklessen willen volgen kunnen een beroep doen op deze fondsen.

 Bestaande regelingen

Daarnaast zijn er natuurlijk ook bestaande regelingen waar gebruik van kan worden gemaakt. Begeeft de wasmachine het, dan is er een mogelijkheid voor vergoeding via de bijzondere bijstand. Daarnaast bestaat er een langdurigheidstoeslag voor mensen die al langer van een minimum inkomen moeten leven. En er is een collectieve (aanvullende) zorgverzekering.

Wilt u meer weten over deze regelingen? Voor verdere informatie kunt u terecht bij het informatie loket Rondkomen. Dat is gevestigd aan het stationsplein / Wilhelminastraat 1-19.

 

Jacques van Rooijen

PvdA Hilversum


  • [1] De tegemoetkoming  voor kinderen in het voortgezet onderwijs is hoger dan voor kinderen in het basisonderwijs
  • Voor kinderen in het 1ste jaar van het voortgezet onderwijs wordt eenmalig een hoger bedrag verstrekt. Dit om de extra kosten in het 1ste jaar te dekken.