2 februari 2014

Lokale politiek: hart van de democratie!

Over zes weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 19 maart om precies te zijn. Media hebben de neiging lokale verkiezingen terug te brengen tot landelijke peilingen. Alle politieke kopstukken mogen opdraven en de verkiezingen duiden. Daarmee het gevoel voedend dat lokale politiek er niet toe doet. En zo dreigt het toch weer een Haags feestje te worden. Commentaren en opinies menen dat de meeste gemeenten niet bij machte zijn problemen te tackelen. Gemeenten hebben te weinig expertise om taken op het gebied van jeugdzorg, wmo en de nieuwe participatiewet goed uit te voeren, aldus deskundigen langs de zijlijn. Door dit beeld, dat we elke dag krijgen voorgeschoteld, marginaliseert men de lokale politiek en ontkent men de kracht van het lokale bestuur, lokale politici en de lokale samenleving. Het is een falsificatie van de werkelijkheid en slecht voor de democratie in het algemeen.

De kracht ligt lokaal

Want hoe anders is de werkelijkheid. In veel gevallen is het de lokale politiek die uiteindelijk vorm geeft aan de wetgevingsdrift van Den Haag. Hilversum heeft uiterst zorgvuldig en in overleg met alle partijen de WMO vormgegeven. Mede hierdoor moest Vivium haar onbeschofte plannen tot salaris verlaging van de huishoudelijke hulp terugnemen. Het zijn de gemeenten die in overleg met het onderwijs de onderwijshuisvesting in stand houden. Van alle cultuur subsidies neemt de lokale overheid zestig procent voor haar rekening. Niet het rijk, maar de gemeente zorgt voor een bloeiende bibliotheek, amateurkunst, muzische en culturele vorming, podium kunsten en de daarbij behorende accommodaties. De sociale dienst is een gemeentelijke aangelegenheid en arbeidsparticipatie begint bij het gemeentelijk loket. Zelfs de uitvoering van de stedelijke vernieuwing heeft haar couleur locale.

Nieuwe taken

Het komende jaren krijgt de gemeente te maken met de drie decentralisaties binnen het sociale domein. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zorgtaken, de jeugdzorg en de participatiewet. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt de gemeente geld, hoewel Den Haag allereerst een korting van zo’n 20% toepast. Desalniettemin stijgt het totale budget met ruim 50%. Daarom is het van groot belang om te gaan stemmen. Want gemeenten krijgen steeds meer te zeggen over zorg, werk en inkomen, welzijn, cultuur, huisvesting, jeugdbeleid, onderhoud, wijkbeheer. Zaken die iedereen aangaan en waar u als burger elke dag mee te maken heeft.

‘ Samen verbinden’ essentieel voor komende college periode

Om al deze taken goed uit te voeren is één credo van belang ‘ samen verbinden.’ Ik weet dat politieke partijen juist in verkiezingstijd polariseren om te onderscheiden. Maar eigenlijk is er maar één weg. Samen de zaak op de rails zetten. Samenwerking tussen alle maatschappelijke organisaties sport, cultuur, zorg, mensen in de buurten, ouderen organisaties, jongerenverenigingen, culturele ondernemers, zakelijke instellingen, horeca en winkeliers. Hoe je het ook went of keert, de relatieve luxe van voor de crisis, komt voorlopig niet meer terug. Het moet dus anders. En daarvoor is maar één route. Als dat lukt, is het de lokale samenleving die de democratie hadden en voeten geeft. Daar kan Den Haag dan nog heel wat van leren.

 

Jacques van Rooijen