11 november 2014

Ledenvergadering 27 november: oproep vorming nieuwe themagroepen PvdA Hilversum

Op de ledenvergadering van 11 september kondigden we het al aan. De PvdA Hilversum gaat themagroepen samenstellen. We nodigen de leden uit om daar op de vergadering van 27 november voorstellen voor te doen.

De ledenvergadering vindt plaats op een bijzondere locatie, namelijk in de oude raadszaal van Museum Hilversum en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 kunt u al binnen lopen voor een kopje koffie. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Nieuwe kansen

Dit voorjaar verliepen de gemeenteraadsverkiezingen voor onze partij desastreus. Ook in Hilversum werd onze fractie gehalveerd; daarnaast maakt onze partij geen deel meer uit van het Hilversumse college. Allemaal heel vervelend natuurlijk, maar deze situatie schept ook weer nieuwe kansen. En daar gaat deze ledenvergadering over.

Terug naar de inhoud

De komende periode willen we binnen onze afdeling een aantal themagroepjes vormen rondom actuele thema’s. Deze thema’s kunnen lokaal zijn of landelijk of zelfs grensoverschrijdend: het gaat erom dat we het op dit moment vooral willen hebben over de inhoud en daar in kleine of grotere groepen over willen discussiëren.

Meld je aan met je thema

Welke themagroepen we gaan organiseren bepalen de leden zelf. Op 27 november nodigen we iedereen uit om met voorstellen voor deze groepen komen. Wil je een themagroep introduceren:

  • Meld dit bij het bestuur, zodat we je in kunnen plannen tijdens de vergadering
  • Bereid een presentatie voor van ongeveer 5 minuten
  • Zorg voor enige begeleidende sheets (powerpoint of prezi).

Vanzelfsprekend zijn wij graag behulpzaam bij het voorbereiden van een dergelijke presentatie.

Voorbeelden

Aan wat voor thema’s denken we? Eigenlijk willen we geen suggesties doen, maar er zijn natuurlijk wel voor de hand liggende thema’s: het armoedebeleid (in Hilversum), de transitie van de zorg, werkgelegenheid, huisvesting, gemeentelijke herindeling, de Hilversumse binnenstad, economie, vreemdelingenbeleid. Alles kan… op voorwaarde dat er voldoende mensen zijn om zo’n groep te starten.

Ondersteuning door de afdeling

De themagroepen kunnen veel doen: (landelijke) sprekers uitnodigen, niet-partijleden laten meediscussiëren, voorstellen doen aan onze raadsleden, discussieavonden organiseren, proberen de landelijke politiek te beïnvloeden… wij als afdeling willen al deze activiteiten graag ondersteunen, zowel financieel als organisatorisch. Maar niets is verplicht, de inhoud staat voorop.

Alles op een rij

Locatie: Museum Hilversum, Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum

Tijdstip: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Aanmelden thema’s: secretariaat@pvdahilversum.nl. Wij nemen dan contact met u op.