9 februari 2015

Laat RTi Hilversum niet aan haar lot over!

Met veel belangstelling heeft de PvdA kennis genomen van de interne problemen die bij RTi spelen. Het college lijkt al tijden te zijn geïnformeerd over de problemen bij RTi, maar bij het college blijft het tot nu toe angstvallig stil. Dat terwijl de gemeenteraad van niets weet! De PvdA hoopt stellig dat RTi niet aan haar lot overgelaten wordt. Dat hoeft ook niet, want de oplossingen liggen voor het oprapen.  

PvdA heeft vertrouwen in RTi

Het vorige bestuur was door interne strubbelingen uit elkaar gevallen. Het huidige bestuur lijkt, na een zéér korte bestuurstermijn, tevens weer uit elkaar gevallen te zijn. De PvdA vindt dit zeer jammer, omdat juist RTi essentieel is in ons lokale medialandschap. De fundamenten van RTi staan als een huis. RTi draait en de camera’s van RTi draaien ook. Wij kunnen en mogen de lokale omroep niet laten zitten, maar moeten juist perspectief bieden. De PvdA wil dan ook snel een oplossing, zodat RTi zich kan focussen op hetgeen waar de omroep voor is bedoeld. Goede verslaggeving van het lokale nieuws!

Waar blijft het college?

Bij het college zijn de problemen al tijden bekend, maar tot op heden houdt het college zich zeer afzijdig. De gemeenteraad weet tot op heden van niets. Uit de krant moeten wij vernemen dat RTi het college veelal op de hoogte houdt van de interne problemen. De PvdA vindt het dan ook zeer vreemd dat het college tot op heden geen oplossingen weet aan te dragen. Terwijl de oplossingen voorhanden liggen…

Wellicht een oplossing?

Alhoewel wij als oppositiepartij slechts het beleid en de uitvoering kritisch toetsen, willen wij altijd op een constructieve wijze oplossingen bedenken. Wij vinden dat, mits RTi daar waarde aan hecht, de gemeente continu mee  moet denken. Dat kan bijvoorbeeld door iemand te benoemen in het bestuur van RTi, zodat de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft. De gemeente houdt dan een strakke vinger aan de pols.  Naar de mening van de PvdA komt de onafhankelijke verslaggeving niet ter sprake, daar de programmaraad van de zender de kaders stelt. Bovendien kan de rol van het benoemde bestuurslid nog verder worden ingevuld in de statuten van RTi. Op deze manier kan de onafhankelijkheid van de omroep worden gewaarborgd. De PvdA gaat aan het college vragen deze mogelijkheid te onderzoeken. Hopelijk kan de tv-zender dan weer op volle toeren draaien!

Belangrijkste oplossing

De belangrijkste oplossing blijft echter de hulp vanuit het college. Wethouder Jaeger (D66) en Burgemeester Broertjes staan vooraan bij elke mediafestival en komen (figuurlijk gesproken) wekelijks op bezoek bij Jan Slagter en de andere omroepbazen van Hilversum. “Hilversum, de mediastad in het groen” heb ik wethouder Jaeger vele malen horen zeggen. De PvdA vraagt zich dan ook af waarom het college niet hun netwerk gebruikt om RTi te helpen een volwaardige, volgroeide zender te worden. Een beetje hulp kan in dit geval lang geen kwaad…