11 maart 2014

Jeugdcultuurfonds van start

Op 14 maart 2014 gaat het Jeugdcultuurfonds Hilversum officieel van start. Kinderen of jongeren kunnen soms om financiële redenen niet meedoen aan cultuuractiviteiten. Het Jeugdcultuurfonds heeft als doel kinderen van financieel minder draagkrachtige gezinnen op een snelle, effectieve en laagdrempelige manier een kans te bieden om zich te ontwikkelen op cultureel gebied.

 De Rabobank Foundation ondersteunt de missie van het Jeugdcultuurfonds en draagt voor de start van het Jeugdcultuurfonds Hilversum €.10.000 bij. Het fonds helpt kinderen uit kansarme gezinnen die graag op muziek of dansles gaan. Zo geeft de Rabobank Foundation gestalte aan haar eigen opdracht: kansarme mensen in groepsverband toegang bieden tot kansrijke netwerken. Door deel te nemen aan bijvoorbeeld muziek- of dansles krijgen kinderen en jongeren nieuwe en positieve ervaringen en groeit het zelfvertrouwen. Het verbreedt hun horizon. Door deze creatieve vermogens van kinderen te stimuleren hebben ze in hun latere leven meer kansen.

Tijdens de opening staat het belang van het fonds en de waarde van deelname aan cultuur door kinderen en jongeren natuurlijk centraal. Wij zijn blij dat de heer S. Paardekoper (directeur SOM), mevrouw B. Minco (directeur Jeugdcultuurfonds Nederland) en de heer H. Nijhuis (directievoorzitter Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen) een bijdrage leveren aan de start van het Jeugdcultuurfonds Hilversum. Leerlingen van Globe Centrum voor kunst en cultuur laten horen en zien hoe leuk het is om met cultuur bezig te zijn!

Op 14 maart om 15.00  bij het Muziekcentrum van de Omroep aan de Heuvellaan 33 in Hilversum wordt het startsein gegeven voor het Jeugdcultuurfonds. Alle kinderen in Hilversum kunnen dan meedoen!