3 maart 2014

Impuls voor de binnenstad! PvdA blij met herinrichting C&A en Keiplein

Vriend en vijand zijn het er over eens dat de binnenstad van Hilversum veel meer aandacht verdient. De meeste politieke partijen zeggen dat ook in hun verkiezingsprogramma. Maar als het op daden aankomt is er bij veel partijen ineens koud water vrees en blijven ze aan de zijlijn staan. Wij – als PvdA – vinden het fantastisch dat het Keiplein en het C&A plein een nieuwe inrichten krijgen. En liefst zo snel mogelijk. Vanwaar toch die aarzelingen bij andere partijen?

Brede maatschappelijke steun

Voor het opknappen van een aantal pleinen in Hilversum ligt 900.000 euro klaar. Geld van de provincie, onder de voorwaarde dat de gemeente dit jaar start met werkzaamheden. Wethouder Rensen heeft met ondernemers een prachtig plan gemaakt voor de herinrichting van twee pleinen. De ondernemers zijn niet alleen enthousiast, maar hebben ook grote waardering voor de samenwerking en de wijze waarop de plannen tot stand zijn gekomen. De Hilversum-City ondernemers zien weer lichtpuntjes in moeilijke tijden. Met de komst van nieuwe winkels rond het Keiplein en in de Schoutenstraat zien zij een sterke afname van de leegstand. Het opknappen van beide pleinen kan deze ontwikkeling ondersteunen en voor nieuwe impulsen zorgen, aldus Richard Baron voorzitter van Hilversum-City. Wij als PvdA vinden ook dat deze pleinen, nu er geld is, zo snel mogelijk een nieuw uiterlijk moeten krijgen. Liefst voordat het terrassenweer aanbreekt, zodat ook de horeca ondernemers volop kunnen profiteren van de nieuwe uitstraling.

Aarzeling bij veel partijen

Om deze herinrichting uit te kunnen voeren moet de raad de uitgaven goedkeuren. In de commissie Ruimte was alleen de PvdA positief over het plan en natuurlijk de ondernemers van de binnenstad. VVD en D66 maar ook de andere partijen maakten een voorbehoud. In de raadsvergadering van komende woensdag moeten alle partijen hun uiteindelijk standpunt kenbaar maken. Wij zouden het vreemd vinden als er ook maar één partij tegen dit plan stemt.

Geen woorden maar daden

Natuurlijk moet er meer gebeuren in de binnenstad en ook wij willen heel graag een centrum visie net als de VVD. Maar eerst de centrumvisie en dan aan de slag komt ons wel erg bureaucratisch voor. Overigens had de VVD haar eigen wethouder aan kunnen sporen met een centrumvisie te komen. De argumenten van D66 lijken ook nogal formalistisch van aard. Partijen die de mond vol hebben van minder regels, lijken nu zelf de regeltjes grondig toe te willen passen. Maar alle partijen hebben twee weken de tijd gehad om na te denken en wij denken dat ze doen wat het beste voor Hilversum is.  Het voorstel steunen zodat de werkzaamheden zo spoedig mogelijk kunnen beginnen.

Impressie aanpassingen C&A plein:

Het nieuwe C&A plein, gezien van de aanloop vanuit de Kerkbrink.

Het nieuwe C&A plein, gezien van de aanloop vanuit de Kerkbrink.

Het C&A plein, gezien vanaf de kerkstraat.

Het C&A plein, gezien vanaf de kerkstraat.

Overzicht van bovenaf, gezien van boven vanuit de bussumerstraat.

Overzicht van bovenaf, gezien van boven vanuit de bussumerstraat.

Impressie aanpassingen keiplein:

Het keiplein, gezien vanuit de schoutenstraat.

Het keiplein, gezien vanuit de schoutenstraat.

Het keiplein, gezien vanaf de 's gravelandseweg

Het keiplein, gezien vanaf de ’s gravelandseweg

Het keiplein, gezien van boven. De 's gravelandseweg loopt linksonder langs het plein.

Het keiplein, gezien van boven. De ’s gravelandseweg loopt linksonder langs het plein.