15 januari 2013

Illegale container wekt ergernis

Wethouder Moojen is nog maar net in functie en er is al werk aan de winkel. Die 80% aanstelling daar weten wij als PvdA wel raad mee. Wat is het geval?
Sinds begin november staat er een betonnen container in een achtertuin aan de Borneolaan. Deze garagebox verrees zonder aankondiging, noch vergunning, in de vroege ochtend van 6 november. Het was nog wat schemerig, dus de betrokkene begreep dat deze activiteit het daglicht moeilijk kon verdragen.

Protest

De bewonersvereniging ‘ Raadhuis en Omgeving’ hebben direct schriftelijk protest aangetekend bij het college van B&W. En de welstandcommissie heeft inmiddels twee maal het ontwerp afgekeurd. Maar de vraag is of hier geen sprake is van de omgekeerde wereld. Eerst wordt er een betonnen container / Garagebox neergezet. Na protest van bewoners wordt er een vergunning aangevraagd. Deze wordt door de welstand twee maal afgewezen, en nog steeds staat het illegale bouwwerk er.

Beschermd dorpsgezicht

Volgens de bewoners mag er helemaal geen bouwwerk geplaatst worden. Dit omdat de Borneolaan en omgeving niet alleen een ‘ beschermd dorpsgezicht’  is, maar ook een ecogebied. De bewoners zijn nu bang dat de situatie alsnog gedoogd gaat worden. Vandaar onze vragen aan de wethouder woensdag 16 januari. Wij menen dat in dit geval handhaving op z’n plaats is en gaan ervan uit dat de wethouder het daar helemaal mee eens is. Daarom zien we de reactie van de kersverse bestuurder met vertrouwen tegemoet.  Om de situatie even scherp in beeld te krijgen, hieronder een foto van de situatie.