3 september 2015

Huisvest asielzoekers in Hilversum! Nelleke zet de strijd voort!

Al bijna een jaar voert ons PvdA raadslid Nelleke Degenhart intensief overleg met Burgemeester, wethouders en ambtenaren om asielzoekers in Hilversum te huisvesten. En dan doelt Nelleke niet alleen op de taakstelling die de gemeente Hilversum al volgens de wet moet uitvoeren, maar ook het stapje extra wat een sociale en solidaire gemeente in haar ogen zou moeten doen!

Geen Publiciteit, maar resultaat!!

Heel bewust heeft Nelleke Degenhart tot nu toe geen publiciteit gezocht. Ze wil heel graag dat het geregeld wordt, dat haar inspanningen resultaat hebben. Liever een paar honderd extra plekken als dat Nelleke Degenhart op het politieke schild gedragen wordt. Het resultaat van de inspanningen is tot nu toe zeer teleurstellend. Er wordt elke keer het figuurlijke zand in de machine gegooid. Dan kan dit niet, dan is er een andere reden, dan wordt er volstrekt niets gedaan.

Hilversum moet “spierballen” tonen

Vandaag heeft Nelleke opnieuw het college van burgemeester en wethouders gemotiveerd. Ze heeft zelf drie locaties gevonden, met ook mogelijkheden. Ook heeft ze zelf met het COA overleg gehad. Wat 1 burgemeester, vijf wethouder en 650 ambtenaren al een jaar niet lukt, lukt Nelleke Degenhart in haar eentje. Een trieste balans vinden wij, als PvdA gemeenteraadsfractie. Wij steunen Nelleke Degenhart voor duizend procent in haar strijd, nu de gemeente Hilversum nog…….

De vandaag verstuurde mail van Nelleke aan het college van B&W:

Zoek de hiaten….asielzoekers in Hilversum‏

Dag allemaal,

Hilversum is bereid om te onderzoeken of er opvangmogelijkheden zijn voor asielzoekers. We zijn nu al maanden onderweg en er is nog geen resultaat!

Ik ben op onderzoek uitgegaan en heb meerdere partijen gesproken, waaronder het COA.

De Diependaalselaan is door COA als geschikt bevonden. Zij hebben van Hilversum informatie nodig en daar wachten ze op; de kadastrale tekening van de kavel. En ze willen een indicatie van de grondprijs. Tot op heden hebben zij niet deze informatie ontvangen! (hoe komt het dat ze die informatie NIET krijgen?)

De locatie op het kazerne terrein is OOK geschikt mits duidelijk is wat de RVB wil met de loodsen; tot wanneer loopt het huurcontract. COA wacht op antwoord gemeente. (hoe komt het dat ze deze informatie NIET krijgen?)

En tot mijn grote verbazing blijkt het Klooster wél geschikt, weliswaar zou het pand wat verbouwd moeten worden. Maar de grond om het pand biedt genoeg ruimte om units te plaatsen….blijkt dat er een half jaar een film opgenomen gaat worden en daarom nu niet geschikt zou zijn…. (hoe komt het dat in alle stukken daar NIET over gesproken wordt?)

Resumé; COA heeft interesse in Diependaalselaan, het kazerne terrein en het grasveld van het Klooster (en daar hoeft de film productie geen last van te hebben)

COA vertelt mij dat er eerst draagvlak binnen het college en raad gevonden moet worden….draagvlak ???….  Vorig zomer heeft de burgemeester nog met wethouder Arjo Klamer in de krant gestaan dat Hilversum opvang wil bieden aan vluchtelingen. Toen was er wel draagvlak?

Ik wil vragen of de gemeente het COA asap de informatie wil mailen (tekeningen van de kavel en indicatie grondprijs, en informatie wat de RVB wil met de loodsen)  Ook wil ik graag weten hoe het komt dat het college nu niet meer genegen zou zijn om opvang te bieden aan asielzoekers.

Niemand in Nederland zit te wachten op asielzoekers. Feit is wel dat er wekelijks 1500 mensen in Nederland bijkomen, dit zijn mensen net als jij en ik en ze hebben recht op een fatsoenlijk onderkomen. Wij kunnen niet wegkijken en als grote gemeente achterblijven, wij moeten onze verantwoordelijkheid pakken. Zelfs VVD staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft een oproep gedaan, hij is op zoek naar stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Groet,
Nelleke