20 februari 2013

Houd de Vara/BNN in Hilversum! En verban jezelf niet naar de Bijlmer!

Verklaring gemeenteraad Hilversum over mogelijk vertrek VARA/BNN

De gemeenteraad van Hilversum roept de directies van VARA en BNN op hun voorgenomen besluit te verhuizen naar Amsterdam nog eens goed te overwegen. “Als beide omroepen in een fusie tevens de noodzaak zien te verhuizen, dan zijn er in Hilversum voldoende locaties die volledig voldoen aan de randvoorwaarden die VARA en BNN stellen”, stelt de raad.

De Hilversumse politiek noemt naast het Mediapark nog twee locaties die bij uitstek geschikt zijn.

“Pal voor het NS-station staat het voormalige UWV-pand dat bewezen kansen biedt voor een moderne renovatie, passend bij de uitstraling van een jonge, hedendaagse omroep. De naastgelegen openbare ruimte biedt diverse mogelijkheden voor invulling die een omroep wenst: van (tijdelijke) studio tot evenementenplein.

Een tweede mogelijkheid is Werf 35, een terrein met industrieel erfgoed dat nu door SpilGames wordt getransformeerd naar een campus voor crossmedia. Meerdere bedrijven zullen zich daar gaan vestigen. BNN zit er al om de hoek, het wordt een broeinest van creatieve industrie.

Beide locaties zijn in onze ogen inspirerender en toegankelijker dan een kantoor in Amsterdam Zuid-Oost.”

De raad beklemtoont dat het niet zozeer is bevreesd voor de teloorgang van Hilversum als mediastad. Met de grootste tv-studio´s in Nederland en de grootste concentratie van studio´s in Europa, de aanwezigheid van zo´n negentig procent van de omroepen, de omroepproductiebedrijven, facilitaire bedrijven en andere ondersteunende diensten, de toevoer van ondernemingen die in de nieuwe media actief zijn (Sonos, SpilGames, Independer), de beste media-opleiding in Nederland (HKU) en het instituut Beeld en Geluid blijft Hilversum mediastad. “Maar met het mogelijke vertrek van VARA en BNN raakt de regio wel weer werkgelegenheid kwijt. Bovendien heeft ruim de helft van de medewerkers van de VARA laten weten niet naar Amsterdam te willen verhuizen. Dat zou VARA-directeur Frans Klein, zelf Hilversummer en nota bene lange tijd raadslid, moeten aanspreken.”

De fractievoorzitters

D66
VVD
PvdA
Hart voor Hilversum
CDA
Groenlinks
SP
CU
Leefbaar Hilversum
Partij Van Westing

Hilversum, 20 februari 2013