22 maart 2015

Hilversum heeft in 2016 een crematorium!

Een lang gekoesterde wens van de Partij van de Arbeid komt uit! Hilversum krijgt in 2016 een crematorium! Dit blijkt uit de brief die wethouder van Vroonhoven-Kok de gemeenteraad heeft gestuurd. Wij zijn heel blij dat de wethouder zo veel vaart zet achter de realisatie van een crematorium in Hilversum

De inzet van vele jaren strijd wordt beloond!

Jaren, maar dan ook jarenlang heeft de PvdA gepleit voor de realisatie van een crematorium. Hilversummers, die deze laatste wens wilden uitvoeren in plaats van begraven, waren nu aangewezen op veelal Bilthoven, een prima crematorium overigens, maar toch ook wel erg ver buiten de deur. Dit terwijl, wij al jaren, de realisatie van een crematorium prima zagen zitten in Hilversum! Toch was de realisatie van een crematorium in politiek Hilversum een kansloze missie, de gekste argumenten hebben wij moeten bestrijden, tot en met de vervuiling van de uitgehangen was aan toe! Maar wij zagen in dat we, heel veel Hilversummers gelukkig konden maken, om hier hun laatste wens te laten uitvoeren. En gelukkig, de wethouder toont een medestander en zet daadkrachtig en ze het in gang voort! Niets geen getreuzel, maar gewoon oppakken waar de vorige wethouder was gebleven! Zo kan het dus ook, waarvoor Hulde!

Brief van de wethouder:

Geachte raad,

In november 2014 heb ik u met een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de voortgang van het crematorium. Daarin was de planning opgenomen om te komen tot een functionerend crematorium. Met deze brief breng ik u op de hoogte brengen van de voortgang tussen november 2014 en februari 2015.

Met een niet-openbare aanbesteding hebben we de architect Bierman Henket geselecteerd uit 17 gegadigden om voor ons het crematorium te ontwerpen. In de eerste ronde is het aantal teruggebracht tot vijf architecten die allen een offerte en een schetsontwerp hebben ingediend. De architecten hebben hun ontwerp toegelicht en op basis van vooraf aangegeven criteria hebben wij ze beoordeeld. Daarbij hebben we voornamelijk gelet op het samenbrengen van vier losstaande gebouwen tot één geheel, de logistiek tussen deze vier gebouwen en de wijze waarop dit monument wordt hergebruikt.

De geselecteerde architect, Bierman Henket Architecten, heeft in het voorstel onder meer opgenomen hoe dienstgebouw II wordt gebruikt, op welke wijze de gebouwen tot één geheel te smeden zijn en hoe de uitbouw van de dienstwoning er globaal uitziet. Zij hebben dit het beste vormgegeven in hun ontwerp en in de bijlage treft u de schetsen aan. Kanttekening die ik hierbij wil maken, is dat dit de eerste schetsen zijn. Het ontwerpen begint nu en het is goed mogelijk dat zaken anders worden uitgewerkt dan u nu aantreft in dit schetsontwerp.

Daarnaast is het exploitatieplan dat ik graag met u wil bespreken nagenoeg gereed. De opzet van de exploitatie is gereed en de wijze van exploiteren, de te kiezen vorm, is helder geworden. Afspraak met u, conform toezegging (T14/259), is om dit voorjaar over de exploitatie met u van gedachten te wisselen en ik voorzie dat dit in de commissie van 21 mei kan plaatsvinden. Besluitvorming geschiedt in de raad van 3juni.

In de planning met de architect is opgenomen dat de bouw van het crematorium start in augustus 2015 en circa 10 maanden duurt. In de eerder aan u toegezonden planning is opgenomen dat het crematorium op 1 juli 2016 kan functioneren. Dat gaan we nog steeds halen.

Hoogachtend,

Nicolien Vroonhoven-Kok