19 januari 2013

Het oplossend vermogen van de gemeente Hilversum verbeteren

Volgende week wordt  het plan van aanpak Gomarushof besproken; over dit dossier is al enorm veel gezegd, maar naar aanleiding van dit dossier heeft burgemeester Broertjes ook een aantal maatregelen in de gemeentelijke organisatie genomen die het oplossend vermogen van de gemeente Hilversum moeten verbeteren. De PvdA is vooral heel positief over het niet langer juridische procedures standaard op de automatische piloot uit te voeren.

Even nadenken voor we naar de rechter gaan

Het automatisme om een juridische procedure te starten wordt afgeschaft, deze maatregel is ons uit het hart gegrepen. De PvdA vraagt al jaren om een “denkmoment” in te stellen. Wij vinden dat de gemeente Hilversum te vaak een juridische procedure start of in een juridische procedure belandt, zonder dat de vraag gesteld wordt “of dit nou echt wel zo had gemoeten”. De burgemeester wil nu een strategisch moment inbouwen, met als vraag of de juridische procedure zinvol is, of er alternatieve oplossingen te vinden zijn en of we niet te snel meegaan in een door de burger aangespannen juridische procedure. Het voorkomen van een juridische procedure bespaart niet alleen enorm veel advocaatkosten, maar ook de impact van de stellingname van de lokale overheid versus haar burger(s) is vaak enorm. Wij zijn blij dat hier nu eindelijk aandacht voor is en zijn blij, dat na jarenlange inspanningen van de PvdA, nu ook verbeterpunten in de organisatie worden aangebracht.

Behandel een klacht serieus af

Ook de klachtbehandeling binnen de gemeente Hilversum was niet op orde. “Het indienen van klachten lijkt eerder bij te dragen aan een negatief beeld van de gemeente dan dat het bijdraagt aan conflictbeheersing of conflictoplossing”, aldus burgemeester Broertjes. Kortom vaak kregen Hilversummers het gevoel dat hun klacht niet serieus werd genomen, of de afhandeling te lang duurde of de beantwoording ver onder de maat was. Dit wil burgemeester Broertjes niet meer. Er komen behoorlijkheidsnormen en de gemeente Hilversum moet volgens de EHBO (Eerste hulp bij ongenoegen) richtlijn van de nationale ombudsman gaan werken. Ook wordt de rol van de klachtencoördinator verbeterd, hij of zij bewaakt het proces en kan ook ongevraagd advies geven als de afhandeling of verwerking niet naar behoren verloopt.

De burgemeester heeft de regie over wijkzaken

Bureau Wijkzaken vervult een enorme goede rol in de organisatie. Zij kunnen de “horzelfunctie” in de organisatie zijn, wijzen op onvolkomenheden, maar ook signalen opvangen van individuele buurtbewoners, buurt- en wijkverenigingen en maatschappelijke instellingen. Maar ook  het scenario denken verbeteren, heeft de gemeente wel de juiste strategie gekozen? Moeten er geen aanpassingen komen? Oftewel de gemeente Hilversum moet oplossingsgericht gaan denken. Ik word er bijna stil van!
Toch vind ik dit zeer goede voorstellen van onze burgemeester Broertjes, die terecht de regierol over Bureau Wijkzaken krijgt. Want een overheid die bereid is oplossingsgericht te denken en hierop aansluitend ook oplossingsgericht wil werken is in mijn ogen een veel betrouwbaardere overheid. Oplossingsgericht werken vormt een lokale overheid die geen lomp of kafkaiaans gedrag vertoont, maar een betrokken en meelevende lokale overheid die midden in onze Hilversumse maatschappij staat!