1 januari 2015

Gezellige jaarwisseling in Hilversum

De gemeente Hilversum meldt vandaag dat de jaarwisseling in Hilversum gezellig verlopen is. De pvdA is hier blij en content over, ook zij wij tevreden dat diverse maatregelen haar vruchten afwerpen. Natuurlijk vinden wij het jammer dat er toch nog negen vuurwerkgewonden naar Tergooiziekenhuizen zijn gebracht en helaas ook nog enkele aanhoudingen zijn verricht

 

Geen illegaal vuurwerk, geen vreugdevuren, geen agressie tegen hulpverleners en geen vernielingen

 

Deze vier speerpunten bepleit de PvdA al ruim tien jaar. Wij zijn blij dat tegen illegaal vuurwerk, geen vreugdevuren, geen agressie tegen hulpverleners en geen vandalisme nu beleid door de gemeente Hilversum wordt gemaakt. Juist door heel streng te zijn tegen illegaal vuurwerk, geen vreugdevuren te tolereren, absoluut geen agressie tegen onze hulpverleners toe te staan en aangeven dat vernielingen in Hilversum taboe zijn komen we in onze ogen tot een rustige, leuke en gezellige jaarwisseling. Wij bedanken dan ook al diegene die zich hiervoor ingezet hebben, maar vooral onze hulpverleners die tijdens oud en nieuw hun vaak moeilijke taak moesten uitvoeren.

 

Graag nog de Rommel opruimen svp

 

Natuurlijk zijn er nog wel veel dingen te verbeteren, de discussie over vuurwerkvrije zones en verbieden van vuurwerk zal wel weer volop landelijk gevoerd worden, maar ik vind nog steeds een puntje onderbelicht en dat is dat ook alle hilversummers hun eigen rommel moeten opruimen. Natuurlijk valt het niet mee om op nieuwjaarsdag met een kater van drie flessen campagne je eigen stoep te moeten aanvegen. Maar het hoort toch ook bij een gezellige jaarwisseling dat iedere hilversummer zijn eigen rommel opruimt? Daar moeten we nog iets slims op verzinnen!

 

Brief van Burgemeester Broertjes over jaarwisseling:

 

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de fractiemedewerkers

Aan de leden van het college

 

 

Gezellige jaarwisseling in Hilversum

Oud op Nieuw is in Hilversum feestelijk verlopen

 

Geachte dames en heren,

 

Ten eerste een gelukkig 2015!

 

Met deze mail informeer ik u over het verloop van de jaarwisseling. Deze informatie is ook aan de pers verstuurd.

 

Het was een gezellig oud op nieuw zonder grote incidenten. Ook de schade lijkt tot nu toe mee te vallen. Feestband de Corona’s zorgde voor swingende muziek en om 00.00 uur werd het nieuwe jaar met ruim duizend Hilversummers ingeluid met een mooie vuurwerkshow op het Langgewenst. Dat was een groot succes!

Maar helaas was er ook dit jaar weer overlast van vuurwerk. De politie heeft diverse aanhoudingen verricht, waaronder een man die 200 kg illegaal vuurwerk in het bezit had en een man in de Meent die illegaal professioneel vuurwerk bij zich had. Dit had tot zeer gevaarlijke situaties kunnen leiden. Tot zover lijkt de oproep ‘handen af van hulpverleners’ gelukkig gesteund door veel Hilversummers.

Ik vind het niet te verkroppen dat we elk jaar weer mankracht en geld moeten inzetten om vuurwerkvandalisme tegen te gaan en de schade te herstellen. Tevens zijn er elk jaar weer door het afsteken van vuurwerk gewonden te betreuren. Daarom staat het college van B&W nog steeds voor vuurwerkvrije zones in Hilversum. We zijn aan het onderzoeken welke stappen we kunnen zetten om de uitspraak van de rechter alsnog aan te vechten. Zodat we volgend jaar in Hilversum ook plekken hebben waar de rotjes en de vuurpijlen je niet om de oren vliegen.

 

Aanpak vuurwerkoverlast de Meent

De gemeente Hilversum heeft dit jaar in de Hilversumse Meent een innovatief systeem ingezet tegen illegaal vuurwerk en het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Het gaat om een door TNO ontwikkeld systeem dat knallen detecteert en lokaliseert en die gegevens direct per mail doorgeeft aan de handhavers. De handhaving is uitgevoerd door de politie en de particuliere beveiligingsorganisatie Gooiland Beveiliging. Het doel is aanpak van illegaal vuurwerk, voorkomen van vuurwerkvandalisme, opsporen van vandalen en het verminderen van vuurwerkoverlast voor mens en dier. In totaal heeft het systeem van 15 december tot 31 december zo’n 118 meldingen gedetecteerd. Gemiddeld waren dat 7 knallen per dag. De eerste dagen is er vooral gewaarschuwd door de toezichthouders en daarna heeft de politie meerdere bekeuringen uitgedeeld, met name aan jongeren. Ook is er een jongere aangehouden voor vernieling. Het systeem heeft goed gefunctioneerd en het heeft de handhaving in de Meent versterkt en vergemakkelijkt. Door de snelle meldingen wisten de handhavers exact waar en wanneer er vuurwerk werd afgestoken. Ook bewoners vonden dat het rustiger was dan voorgaande jaren. Binnenkort wordt de jaarwisseling integraal geëvalueerd. In overleg met de gemeenteraad wordt daarna gekeken of het systeem vaker en in meerdere wijken wordt gebruikt.

Met vriendelijke groet,

 

Pieter Broertjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita van Uden| algemeen bestuursmedewerker | Tel.  (035) 629 2138 | Mob. 06 10816792 | a.vanuden-fennis@hilversum.nl  | werkdagen: ma, di, wo, do

Gemeente Hilversum | afd. Interne Advisering | Postbus 9900 | 1201 GM  Hilversum | www.hilversum.nl

 

Op dit e-mailbericht, inclusief de bijlage(n), is een disclaimer van toepassing: http://www.hilversum.nl/direct/emaildisclaimer