13 februari 2015

Gemeenteraad wordt geinformeerd over fraude

Deze week stonden in onze regionale krant de Gooi en Eemlander en de Telegraaf artikelen over een fraudeur bij de sociale dienst. Wethouder Arjo Klamer (SP) informeert hedenmiddag de gemeenteraad over deze fraude. Kijk en dat kan de PvdA dan wel weer waarderen. Niet laten rondzingen of zeuren, maar gewoon toelichten en uitleggen!

Elke fraude is er een teveel!

Natuurlijk, de PvdA keurt elke vorm van fraude af. Elke fraude met overheidsmiddelen is volstrekt uit den boze! Maar belangrijk is dat ook wordt uitgelegd hoe deze fraude kon gebeuren en wat er tegen gedaan wordt om deze tegen te gaan. Ook is het prima dat een bestuurder uitlegt hoe de fraudeur de fraude terugbetaald, op deze wijze laat de overheid zien dat fraude niet loont.

Uitleg van Wethouder Klamer

In de Gooi en Eemlander van 12 februari jl. stond een artikel met de kop “Hilversum laat toch weer fraudeur lopen”. Dit artikel is ook opgepakt door de Telegraaf.

Hierbij geef ik u de feitelijke informatie over deze kwestie.

Het advocatenkantoor heeft inderdaad een oproep gedaan aan Hilversummers met een fraudeschuld om de zaak aan het kantoor voor te leggen. De termijn tussen deze oproep en het vaststellen van de aangepaste beleidsregel door het college was een week. In deze week heeft de broer van de inwoner van de eerste casus het verzoek tot kwijtschelding ingediend via dezelfde advocaat. In deze periode zijn er verder geen andere verzoeken ingediend. Er volgen dus niet meer zaken.

Uit onderzoek is gebleken dat het in deze kwestie gaat om het niet melden van een gezamenlijke huishouding over een aantal jaren. Het totaal terug te vorderen bedrag is € 105.957,38. Vanaf september 2009 hebben betrokkenen een betalingsregeling van € 50,- per maand, rekening houdend met de beslagvrije voet. De betrokkenen zijn deze betalingsregeling maandelijks nagekomen. Daarnaast hebben zij een aantal maanden extra afgelost.

Op grond van artikel 58 lid 7 van de Participatie Wet, zouden zij na 10 jaar voor kwijtschelding in aanmerking komen (per oktober 2019). Door de omissie in de beleidsregel komen zij in aanmerking voor kwijtschelding na 5 jaar.

De gemeente Hilversum mist derhalve de volgende inkomsten: de aflossingen over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 september 2019 (57 maanden). Dat betekent dat we mislopen € 50,- x 57 maanden = € 2.850.

 

Arjo Klamer