28 november 2014

Gemeente Hilversum moet “financieel gat” HSV Wasmeer overbruggen!

Sportvereniging HSV Wasmeer moet door de gemeente Hilversum geholpen worden, dat is de boodschap die de PvdA afgelopen woensdagavond meegaf aan de VVD wethouder van sport Floris Voorink. De PvdA vindt dat het HSV Wasmeer niet valt te verwijten dat er een “financieel gat” van 300.000 euro is ontstaan voor de aanleg van een nieuw clubgebouw en kleedkamers.

BTW Constructie is op advies van gemeente Hilversum ingebracht

Dat de belastingdienst een onderzoek instelt naar de BTW constructie is vanwege nieuwe wetgeving te billijken, maar hoe je het ook wendt of keert, de gemeente Hilversum heeft een hele dikke vinger in de pap gehad bij de opstelling van de financiering voor het clubgebouw en kleedkamers. Via de grondexploitatie van Anna’s Hoeve werd een bedrag voor de aanleg beschikbaar gesteld en ook BTW constructie is met de gemeente Hilversum besproken. Het nu ontstane tekort moet ook uit de grondexploitatie komen, is de overtuiging van de PvdA. Indien dit bedrag niet nodig is, dan valt de grondexploitatie iets positiever uit en indien het bedrag toch nodig is, dan is de grondexploitatie iets negatiever, een financiele praktijk die al tientallen jaren in Hilversum gebruikt wordt en ik zou niet weten waarom dit voor HSV Wasmeer niet zou kunnen.

HSV Wasmeer al twintig jaar een betrouwbare partner

Gezien de afgelopen twintig jaar, waarin HSV Wasmeer alle hoeken van Anna’s Hoeve gezien heeft (het sportcomplex is al een aantal keren in de planvorming verplaatst), het licht uitging bij Wasmeer (omdat de gemeente een stroomkabel vergat) en het onkruid meters hoog op de voetbalvelden stond, om nog een paar kleine voorbeelden te noemen kun je toch wel stellen dat deze sportvereniging zich altijd constructief en coöperatief heeft opgesteld. De gemeente Hilversum vraagt al twintig jaar om geduld bij HSV Wasmeer. De huidige situatie van het clubgebouw en kleedkamers laat zien dat het geduld nu op is. Daarom vindt de PvdA dat deze vereniging ook volgend jaar, bij het 100 jarig bestaan, dit nieuwe clubgebouw en kleedkamers verdient. Wachten kan echt niet meer!

Vragen van de PvdA aan wethouder Voorink omtrent brief ontvangen HSV Wasmeer

Vorige week werden we compleet verrast door een brief van HSV Wasmeer, de bloeiende sportvereniging uit Hilversum Oost meldt een groot financieel probleem bij de totstandkoming van het nieuwe clubgebouw en de nieuwe kleedkamers.   Ofschoon uit de brief blijkt dat de gemeente al ruim een half jaar overleg voert met HSV Wasmeer is de gemeenteraad tot nu toe niets gemeld, de PvdA vindt dit in het kader van de proactieve informatieplicht niet correct.

Mijn vragen zijn als volgt:

1. Waarom is de gemeenteraad niet proactief geïnformeerd?

2. Waarom wordt de gemeenteraad door de gedupeerde sportvereniging op de hoogte gebracht en niet door haar dagelijks bestuur?

3. Welke oplossingsrichting worden er gezocht?

4. Wanneer denkt de wethouder met deze oplossingen te komen?

Rekenend op een constructief antwoord,
Hans Haselager, Fractievoorzitter van de PvdA gemeenteraadsfractie

Natuurlijk publiceer ik ook voor u, de vragen die Hart voor Hilversum, mede stelde over de problemen bij HSV Wasmeer

Vragen HvH over de nieuwbouw voor Wasmeer in de commissie Samenleving.

Voor HvH gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Oorspronkelijk is zowel aan vereniging de Zebra’s als aan Wasmeer een nieuw clubgebouw toegezegd in het kader van de woningbouwplannen Anna’s Hoeve. Voor de Zebra’s is dit afgezwakt en zij hebben gelukkig een andere oplossing gevonden. De toezegging voor een nieuw clubgebouw aan Wasmeer gaat toch niet ook afgezwakt worden? Dat is niet netjes.
  2. De nodige middelen/ financiën voor de toegezegde nieuwe clubgebouw Wasmeer zal volgens Hvh beschikbaar gesteld moeten worden aan sportvereniging Wasmeer. Dat de regelgeving voor belastingaftrek is verscherpt/ gewijzigd door de belastingdienst kan sportvereniging Wasmeer niets aan doen. En zal de realisatie van het nieuwe clubhuis Wasmeer niet in de weg moeten staan.

 

  1. Door realisatie van meer woningen in de omgeving, zal hoogstwaarschijnlijk het aantal leden van sportvereniging Wasmeer omhoog gaan. De behoefte voor een groter clubhuis dan de huidige zal hierdoor toenemen. Het vernieuwen van het clubhuis Wasmeer maakt onderdeel uit van herontwikkeling/ nieuwbouw Annashoeve, en zal volgens HvH gerealiseerd moeten worden.

Beste wethouder, hoe gaat u ervoor zorgen dat het nieuwe clubhuis van Wasmeer, waar het ontwerp en de vergunning al voor klaar ligt, gerealiseerd gaat worden.

 

Hakan Koc, HvH