9 oktober 2014

Geen zorg achter een loket, maar in de buurt!

Gisterenavond heb ik onze PvdA visie op de zorg in Hilversum gegeven. De wijze waarop Hilversum nu de zorg wil vormgeven, is niet de onze. Wij vinden dat zorg in Hilversum toegankelijk en laagdrempelig moet zijn, de zorg moet niet achter een loket weggestopt worden! De wijze waarop het college van burgemeester en wethouders nu de zorg in Hilversum regelen is slecht voor de hilversummers en veel te bureaucratisch.

Zorg in Hilversum, socialer, sterker en samen

Als PvdA vinden wij dit zorgdebat erg belangrijk. Gesterkt door de noodzaak van een transitie in de zorg, maar tegelijkertijd ook de complexiteit van transitie onderkennend, vinden wij drie dingen leidend.

  • De Zorg moet Socialer, dat er vanuit de wijken gewerkt gaat worden,
  • De Zorg moet Sterker, dat er meer aan preventie wordt gedaan en
  • De Zorg moet Samen, dat er meer ingestoken wordt op het vergroten van het empowerment, het betrekken en versterken van het netwerk.

Vanuit Hilversums PvdA-perspectief willen wij daar nog drie dimensies aan toevoegen die wij als leidraad tijdens de verkiezingen hebben gehanteerd. De zorg moet:

  • Laagdrempelig,
  • Toegankelijk en
  • Professioneel georganiseerd worden.

Op 20 september was ik het enige Hilversumse raadslid op het landelijk congres over de impact van de decentralisatie van de zorg. Staatssecretaris Van Rijn zette daar enkele duidelijke ankerpunten voor de transitie uiteen. Zijn voornaamste punt was dat we natuurlijk wanorde willen voorkomen, maar dat we misschien juist wel daarom niet alles van te voren in beton moeten gieten: Behoud van enige wendbaarheid en ruimte om bij te sturen is noodzakelijk.

Aldus…

Onlangs ontvingen wij raadsleden van het college alle stukken. Een dik rapport dat de kern zou moet weergeven van de wijze waarop transitie en de lokale zorg ingericht moeten gaan worden. Aan de voorbereiding ligt het niet. Het College heeft met bevlogen ambtenaren, veel toewijding en energie getracht invulling te geven aan hun keuzes op het gebied van zorg en transitie. Ook de PvdA heeft getracht in de commissievergaderingen en daarbuiten mede richting te geven aan het plan. We hebben steeds vanuit een coöperatieve opstelling getracht onze eerder genoemde speerpunten te borgen.

Het betreurt ons zeer te moeten stellen dat wij ons advies onvoldoende terugzien in het plan dat nu voor ons ligt. Het plan geeft onvoldoende invulling aan wat volgens de PvdA nu juist de kern van het beleid zou moeten zijn, namelijk: Laagdrempelig, Toegankelijk en Professioneel.

Twee voorbeelden:

De WMO zorgmiddelen

Het is mij duidelijk dat de gemeente een aantal afspraken met leveranciers gemaakt heeft die kunnen leiden tot ongewenste zorg-impact op termijn. Het aanschaffen van een tillift bijvoorbeeld: Hier betalen mensen een eigen bijdrage voor. Hoeveel is nog niet helemaal duidelijk, maar ongeveer 4000 euro, je betaalt dan elke maand een bedrag tot deze is afbetaald. Diezelfde tillift is op de vrije markt (nieuw!) te koop voor 600 euro! Ergens gaat er iemand heel erg rijk worden van zulke zorgcontracten met de gemeente. Steeds meer bedrijven gaan inspelen op de ontstane situatie. De markt gaat zogenaamd zijn werk doen maar kan leiden tot ongewenste neven-effecten als te dure of te slechte zorgmiddelen.

Een tweede voorbeeld. Onze PvdA heeft het sociaal wijkteam, de zorg dichter bij de burger organiseren als een van de belangrijkste prioriteiten in haar verkiezingsprogramma.

Het plan dat voor ons ligt is daar uiterst vaag over. De vraag hoe je zorg borgt voor kwetsbare burgers die minder zelfredzaam zijn wordt niet helder beantwoord maar sterft in complexiteit. En dat is slechts een van de vele vragen “Hoe voorkom je dat er kinderen over het hoofd gezien worden of door een verkeerde inschatting van de toegang helemaal verkeerd afloopt?” Hier zitten verkeerde aannames en oplossingen in.

De keuze van 1 centraal toegangspunt is bijvoorbeeld echt niet wat de PvdA wil. Ook wil de PvdA geen drempels, hoe eerder een professional kan kijken naar een situatie hoe sneller en effectiever het traject zal zijn. Immers sturen op kwaliteit zorgt voor lagere kosten, sturen op kosten zal de kwaliteit verslechteren (een citaat van de inkoper van onze gemeente)

Enkele raadsleden verzochten ons gisteren nog om concreet te worden met een motie, maar een goede en gezonde zorgaanpak is niet te redden met een pleister. Het verhaal moet structureel socialer en sterker. Met dit plan hebben wij het gevoel dat wij in een rijdende trein stappen, met een onbekende eindbestemming, maar dat wij zeker weten bij iedere halte bij moeten betalen.

Wij begrijpen de bestuurlijke urgentie en onderschatten de complexiteit van het vraagstuk niet. Juist daarom verzoeken wij het College om opnieuw acht te nemen van onze ingebrachte punten nu en tijdens vergaderingen en op gepaste wijze het plan te herstructureren en te versterken.

Mede namens alle PvdA-stemmers die op 19 maart -ondanks al onvrede toch heel bewust op mijn fractiegenoten en mij hebben gestemd- mede gelet op onze zorg-agenda, willen wij een beroep op het college en de raad om in alle samenwerking te komen tot een socialer en sterker zorgplan.