30 januari 2014

Financiele risico’s Anna’s Hoeve omlaag!

 

De financiele risico’s van de werkzaamheden en ontwikkelingen rondom Anna’s Hoeve zijn gedaald in het jaar 2013. Dit zeer goede nieuwe nieuws meldt PvdA wethouder Jan Rensen vandaag aan de gemeenteraad. Gelukkig blijken de onheilspellende berichten van sommige zwartkijkers onder ons geen bewaarheid en met een beetje voorspoed wordt Anna’s Hoeve een doorslaand succes!

 

Een duurzame wijk in het groen

 

Een kleine fietstocht langs Anna’s Hoeve laadt nu al een mooie indruk achter. De nieuwe waterzuivering is gereed en bij de oude waterzuivering zijn de hydraulische graafmachines volop aan het werk om de oude waterzuivering te slopen en het grondwerk uit te voeren voor de toekomstige mooie, groene en duurzame woonwijk met betaalbare woningen in het groen. Ook de oude slibvijver wordt gesaneerd met ingenieuze machines. Woonwijk Anna’s Hoeve wordt straks een woonwijk om trots op te zijn, met duurzaam- en betaalbaarheid hoog in het vaandel!

 

De Brief aan de gemeenteraad omtrent de financiele risico’s

 

Geachte Raad,

 

Eind 2012 is door het bureau Smitshoek Melles en partners een risicoanalyse uitgevoerd voor het project

Anna’s Hoeve. De uitkomst hiervan was dat de risico-omvang van het project Anna´s Hoeve € 7,72

miljoen was voor mee- en tegenvallers in de grondexploitaties Anna´s Hoeve sanering en Anna´s Hoeve

bouwplan en € 0,34 miljoen voor de bijzondere risico´s.

Eind 2013 is een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd voor Anna’s Hoeve, door bureau ABC Nova (hetzelfde

bureau, vanwege fusie verder gegaan onder een nieuwe naam). Dit is volgens dezelfde methode gedaan

waardoor de uitkomst ook goed vergelijkbaar is met vorig jaar.

De uitkomst van de risicoanalyse is dat de risico-omvang van het project Anna’s Hoeve € 3,13 miljoen is

voor mee- en tegenvallers in de grondexploitatie Anna’s Hoeve sanering en Anna’s Hoeve bouwplan en

€ 0,17 miljoen voor de bijzondere risico’s.

Het risicoprofiel voor Anna’s Hoeve is verbeterd ten opzichte van een jaar geleden. Dit komt onder andere

door de voortgang van het project. De saneringswerkzaamheden zijn gevorderd waardoor risico’s zijn

weggevallen en de bestaande risico’s beter ingeschat kunnen worden. Het bestemmingsplan is vastgesteld.

In deze fase van het project kan daarnaast een betere inschatting gemaakt worden van de opbrengstenkant.

Mede door de verkoop van vrije kavels die in oktober gestart is en heel goed loopt. Daarnaast zijn een

aantal risico’s naar beneden bijgesteld omdat beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en/of een duidelijker

inzicht is ontstaan.

 

De rapportage zal ik in het vertrouwelijke kastje leggen.

 

Hoogachtend,

Jan Rensen

Wethouder Grondzaken

 

Niet stoppen maar doorgaan met Anna’s Hoeve!

 

De PvdA is blij dat de jarenlange inzet van PvdA wethouder Jan Rensen nu gaat lonen. De inzet voor betaalbare woningen in Hilversum zorgt ervoor dat ook straks in Anna’s Hoeve Hilversummers in hun gemeente kunnen blijven wonen. Wat de graafmachines en shovels buiten vertonen, vertoonde PvdA wethouder Jan Rensen in de politiek, niet stoppen, maar doorgaan met Anna’s Hoeve!

 

Hans Haselager