17 maart 2014

Elke stem voor een groen, sociaal, solidair en duurzaam Hilversum is nodig , stem daarom PvdA 19 Maart!

Op 19 Maart kunt u bepalen hoe de Hilversumse gemeenteraad er de komende vier jaar uit komt te zien. Belangrijk onderwerpen zullen in deze vier jaar in de Hilversumse gemeenteraad besproken en bepaald worden, zoals ouderen- en jeugdzorg! Inzet voor werk, de strijd voor armoedebestrijding en de bouw van sociale woningbouw. Hilversum heeft een sterke en sociale PvdA nodig om te zorgen voor maximale linkse invloed op deze belangrijke onderwerpen. Elke stem is hiervoor nodig, stem daarom op 19 Maart PvdA, lijst 3!

Juist het onderwijs voor alle kinderen in Hilversum verdient de juiste aandacht, onderwijs is meer als stenen en huisvesting, onderwijs moet beginnen in de peuterspeelzalen om taalachterstand te voorkomen, onderwijs moet kansen bieden voor alle kinderen in Hilversum!

Wij hebben opnieuw cultuur op de agenda gezet, willen een sterke bibliotheek in Hilversum, een theater in de binnenstad, de ruimte voor onze amateurverenigingen, de PvdA laat zien dat cultuur het DNA van onze Hilversumse samenleving vormt!

Daarom vragen wij u opnieuw om op ons te stemmen, voor een groen, sociaal, solidair en duurzaam Hilversum.

Vast bedankt voor uw steun en stem!