3 februari 2015

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat eindigt niet bij een borrel

Nederland telt ongeveer 800.000 ZZP’ers. Ook de gemeente Hilversum kent traditiegetrouw, als mediastad in het groen, een groot aantal ZZP’ers. De meeste daarvan zijn werkzaam in de media,- en/of de audiovisuele sector. Helaas komen er door de crisis ook noodgedwongen een heleboel ZZP’ers bij. Medewerkers in de bouw en de thuiszorg die genoodzaakt zijn als ZZP’er, met verlies van al hun rechten, weer aan de slag te gaan. Maar ook werknemers die ontslagen worden en als ZZP’er verder moeten zien rond te komen. In Hilversum zijn er naar schatting 4500 ZZP´ers actief. De PvdA staat voor deze mensen en wil dat de gemeente Hilversum een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Hilversum vestigt.

ZZP-workshops

Enige tijd geleden heb ik, samen met de SP en de gemeente Hilversum, het initiatief ontwikkelt van de zogenoemde ‘netwerkborrels’. De gemeente Hilversum creëert een platform waar ondernemers kunnen netwerken en informatie uit kunnen wisselen. Tot nu toe is dit platform een groot succes geweest, met uitpuilende zalen en grote wachtrijen. Na de eerste twee bijeenkomsten, blijft het echter akelig stil. De PvdA vindt dat in dit geval goed nagedacht moet worden over een structurele ondersteuning van de kleine ondernemer.

Bureau zelfstandigen blijft belangrijk

Zo kent de gemeente Hilversum het zogenoemde BBZ-loket. Een loket waarbij de gemeente Hilversum mensen die in een moeilijke positie verkeren helpen om een onderneming te starten. In een tijd waarin mensen massaal hun baan verliezen en niet makkelijk aan de slag komen, is het dus cruciaal dat dit loket voldoende mogelijkheden heeft om deze mensen te bereiken en te begeleiden. Echter is het tot op heden moeilijk vast te stellen wat de precieze bereik van dit loket binnen de gemeente Hilversum is. Dit loket kan een  spilfunctie worden  binnen de “kwetsbare arbeidsmarkt”, maar is het naar onze mening nog niet. De PvdA maakt zich in dit geval dus hard voor het faciliteren van het BBZ-loket.

PvdA vraagt de gemeente Hilversum de  rol van het BBZ-loket te onderzoeken 

De PvdA stimuleert de zelfredzaamheid van de burger volop. Wij denken dat het BBZ-loket daarin van grote toegevoegde waarde is, maar willen weten of de rol van het BBZ-loket niet een bredere doelgroep kan aanspreken. Dit betekent niet dat de gemeente Hilversum moet gaan concurreren met marktpartijen, maar wel dat de belemmeringen om vanuit een moeilijke arbeidspositie een onderneming te starten zoveel mogelijk wordt weggenomen. De PvdA vraagt dan ook, in alle bescheidenheid, de rol van het BBZ-loket te onderzoeken en te kijken waarin haar rol versterkt kan worden.