5 april 2015

Doek valt voor theater Achterom

Theater Achterom gaat dicht, eind 2015 valt het doek voor dit leuke en kleinschalige theater in Hilversum Oost. De PvdA betreurt dit in hoge mate, zeker omdat er momenteel totaal geen alternatief voor handen is en dus er in Hilversum een enorme verschraling van dit soort cultuuraanbod dreigt te komen!

Onze amateurverenigingen moeten onderdak!

Sinds D66 wethouder Wimar Jaeger de donkere wolken boven theater Achterom deed samenpakken, hebben wij als PvdA fractie duidelijk gemaakt dat wij deze sluiting betreuren. Wij willen een kleinschalig theater voor Hilversum behouden. Natuurlijk een verhuizing naar het centrum was voor ons bespreekbaar. Wij zagen een “cultuurplein” bij het filmtheater best wel zitten, maar ook deze optie is niet als haalbaar betiteld door de huidige D66 cultuur wethouder. Tevens vinden wij dat onze amateurverenigingen, waaronder de geweldige vereniging de Fusie, onderdak moeten krijgen. Het doek laten vallen voor theater Achterom is al heel treurig, maar geen onderdak voor onze verenigingen is een ramp!

 

Brief van Theater Achterom:

 

Hilversum, 2 april 2015

 

 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, geachte raadsleden,

 

Theater Achterom stop haar activiteiten.

 

Theater Achterom houdt per 1 januari 2016 op te bestaan. Het bestuur van Theater Achterom heeft dit besluit genomen nadat bekend is geworden dat het huurcontract van het theater aan de Eemnesserweg na 2015 niet wordt verlengd. Een doorstart op een nieuwe locatie is in de nieuwe beleidslijnen van de gemeente Hilversum voor het bestuur geen haalbare optie.

Hiermee sluit Theater Achterom -in 1970 opgericht en oorspronkelijk gevestigd op het Achterom- na 45 jaar haar deuren. Het Theater is uitgegroeid tot een begrip in Hilversum en in theaterland. Een geliefde plek onder artiesten en een intiem theater voor een breed publiek.

 

Het bestuur van Theater Achterom wil graag in samenspraak met de gemeente Hilversum komen tot een sociaal plan voor haar medewerkers.

 

Er zullen tot eind 2015 voorstellingen in Theater Achterom te zien zijn.

Tot slot: het bestuur van Theater Achterom heeft geprobeerd dit besluit mondeling aan wethouder Jaeger toe te lichten. Helaas heeft zij hier geen kans toe gekregen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens bestuur en medewerkers van Theater Achterom

 

Cobie de Vos

voorzitter